2018. október 22., hétfő

Sasquatch üzenetek ll. könyv 12. fejezet: Konklúzió.


"A mikrokozmosz mértékeinek széles skálája csupán a makrokozmosz tükröződése.
Az érthetőség kedvéért vessünk egy rövidke pillantást a kozmoszra. Fedezzük fel a tér dimenzióit, mivel ezek is sokfajtaképp skálázhatóak.
Elsőképp a bolygónyi-lépték - ez jóval túlmutat a planéta felszínén, hiszen ide tartoznak az atmoszféra különböző rétegei, az elektromágneses pajzs és a szatellitek: jelen esetben a holdunk."

"A holdunk az ötödik legnagyobb a naprendszerünkben lévő százhatvanhat hold közül.
Az átmérője és a kerülete kicsivel több a föld negyedénél. Sűrűsége 7-11-szerese a föld sűrűségének,
viszont tömege csak 1.2% révén üreges magját vékony, könnyű, tömör kérge veszi körül.
Az átlagos Hold-Föld távolság a Föld átmérőjének harmincszorosa. "

"A planetáris mértékről lépjünk tovább a csillag-mértékre.
A napunk körmérete és átmérője körülbelül a földének a 109-szerese.  Térfogata kb 333 000 -szorosa a földének, tömege pedig 1,3 milliószor nagyobb. Naprendszerünk tömegének több mint 99%-át teszi ki. Napunk egy G-típusú közepes méretű csillag, másképpen sárga törpe."

"Naprendszerünk tíz ismert bolygóból áll, beleértve az újonnan felfedezett X-planétát is.
Anélkül, hogy beleszámolnánk a Maldeket, mely a Mars és a Jupiter közt volt, mára pedig aszteroida öv maradt belőle. Az emberiség születése előtt millió évekkel lett elpusztítva - az öt világ közti intergalaktikus háborúban. Mi Sasquatchok korokon át éltünk azokon a bolygókon.
Ezért találjátok számos jelét az életnek és régi civilizációknak a Marson.
A vörös bolygó maga látta a rajta lévő élet pusztulását egy nukleáris háborúban, ezért szennyezett a felszíne Xenon 129-el - mely nukleáris robbanások maradéka.
Ősi csillagnemzetek maradványai találhatóak minden bolygón és holdon a naprendszerben.
Az öt világ háborújában benne volt a Maldek, a Föld, Mars, Jupiter és Szaturnusz.
A Vénusz akkoriban még nem volt lakott. A Sasquatchok fontos részei voltak mindezeknek egészen tizenöt millió évvel ezelőttig. De ugorjuk át naprendszerünk történetének részleteit és folytassuk kozmikus utazásunkat."

"A naprendszerünk kiterjeszkedik a bolygókon túl egészen a törmelékig, melyet Oort felhőnek hívtok. Ezen a bizonyos határon belül számtalan égitest kering szabályos és szabálytalan pályán.
Mint üstökösök, aszteroidák, kisbolygók és törpe-bolygók - néhányuk egész méretes.
Megtalálhatók benne hatalmas plazma, gáz, jég, por gyűjtőhelyek és mindenféle törmelék. "

"A csillagoknak számos variációjuk létezik. Rendezni lehet őket sugaruk,  hőmérsékletük, szín-spektrum, fényesség és tömegük alapján. A színeik hidegtől a melegig a méretükhöz képest  fordítottan arányosak. Más szavakkal a forróbb csillagok hidegebb színűek, a hidegebb csillagok melegebb színűek. A legnagyobb és legforróbbtól a hidegebb felé: Kék, Kékesfehér, Fehér, Sárgásfehér, Sárga, Narancs, Vörös. Fényességük alapján kategorizálva Hiper-óriások (1:  3 millió csillagból), Szuper-óriások (1: 800-ból), Fényes óriások (1: a 160-ból) Óriások és Al-óriások (3%)
a Fő szekvencia(7.5%), Al törpék (12%) Törpék: fehér, sárga, vörös, barna további 7.5%."

"Eltekintve a fényesség, méret, hőmérséklet és szín alapján történő osztályozástól a csillagok formára és összetételükre nézve is igen sokfélék. A protocsillagok óriási gázmolekulákból álló felhők, melyek gravitációja nem elég erős nukleáris fúzióhoz. Ők koncentrált, sűrű plazma és néhány elemi részecske keveréke. Ezeket a csillagokat nem lehet osztályozni fényességük, vagy színük alapján.
Különböző csillagok pulzálnak méretben és fényességben instabil fázisokban.
A Metán-Törpék kicsi, hideg gázcsillagok kis tömeggel és alacsony sűrűséggel.
A fekete vagy Barna Törpék még ennél is hidegebbek, sűrűbbek - nem bocsájtanak ki fényt, vagy hőt akárcsak egy bolygóméretű fekete lyuk.
A Neutroncsillagok nagyon kicsik és nagyon sűrűek épp csak pár km átmérőjűek - elektronokat és protonokat ütköztetnek sűrített neutronokkal.
A Pulzár egy gyorsan forgó neutroncsillag - pulzáló sugárzást bocsájt ki.
A Bináris csillag két olyan csillag, mely közös tömegpont, vagy egymás körül keringenek.
A Röntgencsillagok a bináris csillagok speciális eseti, amikor is az egyik csillag egy összeomlott Törpe maradványa, vagy Neutroncsillag, vagy Fekete lyuk mely röntgensugarakat bocsájt ki. "


"A csillagok folyamatos változásokon mennek át a bennük zajló kémiai reakcióknak megfelelően - a gravitációjuk, az elektromágnesen mezőik, így kategóriájuk is változhat.
Egy vörös óriásból széncsillag, melyből pedig gyémántcsillag lehet, ha extrém gravitációs erő préseli össze. Szupernóva egy olyan csillag, mely hatalmas méretűre robban, kilövellve anyagának legjavát, majd önmagába zuhan és extrém sűrű tömeggé válik  maximális gravitációval amit pedig fekete lyuknak hívunk. A szupernóva pár nap alatt több energiát bocsájt ki, mint a mi napunk évmilliárdok alatt. A fekete lyukakból származó gamma-sugár kitörésekben tíz másodperc alatt több energia van, mint amit a mi napunk képes lenne tíz milliárd év alatt kibocsájtani."

"A csillagrendszerek a makrokozmoszban hasonlítanak az atomokhoz mikrokozmikus méretben.
Van magjuk, valamint részecskék lebegnek körülöttük tömegvonzás és elektromágnesesség által összetartva - egymástól pedig szintén nagy távolságokra vannak.
A Csillagok méretei nagyon széles skálán mozognak: a pár kilométer szélestől a legnagyobbakig, melyek a mi napunk sokszorosai. A legnagyobb napnak a tudományotok mai állása szerint a tömege 265-szöröse  a napotokénak, a rádiusza 1700-szorosa és több mint 7 milliószor fényesebb.
A második legnagyobb csillag tömege 30-szorosa a napunkénak a rádiusza pedig 1640-szer nagyobb.
Ez a rövid összefoglaló is mutatja, ha csillagokról beszélünk az milyen nagy témakört érint."

"Most pedig lépjünk át a csillagok világából galaktikus viszonylatok közé.
Minden aktív galaxisnak a központjában egy fekete lyuk van, mint saját sűrűbb, nehezebb magjuk, gravitációs tengelyük. Csak a forgásából származó centrifugális erő akadályozza meg a galaxist, hogy a saját központi fekete lyukjába zuhanjon. Más szavakkal a 3D holografikus kivetítést a 4D lineáris időben történő mozgása tartja létezésben a fizikai univerzumban. Ha megszűnne a mozgás a lineáris időben, akkor a galaxis visszatérne a 2D Meta anyag mátrixba. "

"Ezért tűnnek a galaxisok 3D-ben egy lapos korongnak, mialatt a magjuk gömbnek látszik - míg valójában épp fordítva van, hiszen a fekete lyukak Meta anyagból vannak és a 2D sík Meta univerzumhoz tartoznak, a galaxisok pedig csak a 3D térben léteznek a 4D idő által.
Ha a galaxis nem forogna a lineáris időben, akkor nem létezne a fizikai anyag. Csak a forgásból származó erő teszi lehetővé, hogy a fizikai anyag kicsapódjon a 4D lineáris időbe a fekete lyuk  Meta anyagjából. Míg a fizikai galaxis energiája a 4D lineáris tér-idő kontinuumban manifesztálódik, addig  a teljes információ az energetikai potenciáljáról és létező idővonalairól mind a Meta Univerzum 2D koncepcionális síkjában tárolódik.  A létezésének minden egyes időszelete és a teljes
története a magjába van írva és tárolva."

"A fekete lyukak mindenféle méretben léteznek  kezdve a mikroszkopikustól a galaktikus nagyságúig. Egy átlagos fekete lyuknak tízmilliószoros a tömege a mi napunkhoz képest, míg a legnagyobb ismert fekete lyuk esetén negyven milliárdszoros arányról van szó.
Természetükről és jellemzőikről már korábban meséltünk.
Összefoglalva: Meta-anyag tárolók és átjárók a Meta-univerzumba."

"Masszív fekete lyukakat általában kvazárok, más néven kvázi-sztellár rádióforrások veszik körbe.
Ezek szuper-kompakt régiók, melyek nagy koncentrációjú elektromágneses jelet sugároznak szinte a teljes spektrumban kezdve a rádióhullámoktól, infra, röntgen és gamma-sugárzásig.
Ezek a legfényesebb égitestek, melyek akár százszor fényesebbek a tejútnál  és egyúttal magyarázattal szolgálnak a galaxisok közepén látható nagy fényességre."


"A Kvazárok igazából mint pufferzónák működnek, melyekben az Alter-anyag részecskéi kilépnek a 3D hipertérbe a fekete lyukból és fénysebesség alá gyorsulnak.
  A 3D-be érkező Alter-anyag legfinomabb részecskéiből álló kozmikus sugár az elektromágneses spektrumban számos frekvenciával, hullámokkal ütközik, így intenzív energetikai zónák alakulnak ki: a kvazárok.
 Alacsonyabb frekvencián az Alter-anyag részecskéi fizikai anyag természetűek lesznek, plazmikus ionokká alakulnak elsőnek - így fény születik a fotoelektromos reakcióból, a kozmikus fény elsődleges forrása. Mikor a részecskék atomokká és molekulákká kombinálódnak, energiamezejük sűrűsége növekszik, akárcsak a tömegük - így elkapja őket a galaxis forgó mozgása és a centrifugális erő. Egyre mélyebbre haladnak lineárisan a táguló térbe.    A tudományotok már felfedezte, hogy valójában nincs üresség a térben, mindent energia tölt ki."

"A Mindenható tudatosság koncepciókat alkot, melyek lenyomatai az univerzális elmébe, vagy mátrixba kerülnek 2D Alter-anyagban. Itt pedig hullámok és frekvenciák vibrációi által aktiválva 3D alter-anyag részecskékké formálódnak, plazma ionokká válnak, melyek tovább sűrítve részecskékké, atomokká molekulákká alakulnak fizikai anyag formájában 4D-ben.
Mikor pedig a fizikai anyag vibrációi felemelkednek fénysebesség felé, akkor 5D para-anyag jön létre. Az így létrejövő para-testre, mely para-anyagból áll nem hat a lineáris idő és nem érvényesen rá a fizika törvényei. Ez az amit többen felemelkedett testnek hívnak és a halhatatlanok ilyenben öltenek alakot."

"A galaxisokban a fekete lyukakon és kvazárokon kívül még  vannak más hatalmas testek.
Például a csillag-klaszterek melyek olyan régiók, ahol csillagok tömegével/koncentráltan vannak jelen egy intenzív energiamezőn belül. Ezek tovább csoportosulnak szuper-klaszterekbe az összekapcsolódó klaszterekből - egész galaktikus szektorokat kitöltve.
A galaxisok közti hatalmas területek szinte üresnek látszanak, míg vannak helyek, amelyek igen sűrűek. A csillagködök sűrűbbek, mint a klaszterek   - ezek űrtörmelékek felhőiből állnak, mint sziklák, homok, gázok és jég.  Nagyobbak, mint a galaxisok: egy átlagos csillagköd százmillió fényéves kiterjedésű, míg a legnagyobb közülük kétszázmillió fényév átmérőjű. Összehasonlításképpen:  ez a mi Tejutunknál kétezerszer nagyobb.
A csillagködök nagy energia és anyagtárolók, a legtöbb galaxis ezekből születik. A csillagködök számtalan formát és színt felvehetnek, gyakran valamiféle kozmikus lényre hasonlítanak."

"Az elmének természetes tulajdonsága, hogy amit érzékel azt képekkel társítja, ez az apofénia jelensége. Valamint véletlenszerű formák mögött arcokkal lát melyet pareidoliának hívnak és részlegesen magyarázza miért látnak egyesek lényeket természetes formációkban, melyek teljesen szubjektív értelmezések, mintsem objektív valóság.
Ezen jelenségek gyakran szolgálnak kifogásul paranormális, vagy interdimenzionális észlelések esetében. A legtöbb ember összezavarodik annak elkülönítésében ami a fejében van, illetve körülötte tapasztalható. A dolgok félreértelmezése igen gyakori jelenség.
Mindazonáltal nincs egybeesés,  vagy véletlen esemény az univerzumban, amely ne kapcsolódna bele egy ok-okozati rendszerbe, valamely művelet, vagy egyenlet végeredményeként."

"A teremtés a tudatosság irányításával és felügyeletével manifesztálódik fizikai szinten. Tehát amikor arcokat látsz fákon, sziklákon, homokban, vagy a felhőkben az nemcsak a képzeleted szüleménye -  mindenben ott van a lélek, abban pedig a tudatosság.
Mikor pedig egy óriási csillagködről van szó, mely gigantikus tömeggel és sűrített energiával rendelkezik - ahhoz hogy bármilyen formát felvegyen, vagy bizonyos irányba mozduljon olyan borzasztó mennyiségű időre és energiára van szüksége, amit nem nevezhetünk véletlenek játékának.
  Az elementálok és a természet szellemei - kiket déváknak is hívnak - mindig is direktben az elsődleges elemekkel dolgoznak/játszanak az univerzum szövetét alakítva, világokat formálva."


"Az utóbbi időben bekövetkezett tudományos fejlődéseteknek köszönhetően meg tudjátok besülni a csillagok számát a tejútban, ami több mint négyszáz milliárd. Szétterülvén százezer fényévnyire a középkategóriába tartozik, mely méret a galaxisok háromnegyedére jellemző.
Törpe galaxisok kevesebb mint kétszáz fényév átmérőjűek és pár tízmillió csillagból állnak.
A gigantikus elliptikus galaxisok elérik a kétmillió  fényév átmérőt és soktrilliónyi csillag van bennük. A legtöbb galaxisnak lapított, spirális ellipszis formája van, de vannak gömbszerűek is, vagy éppen szabálytalan formájúak. A csillagködök természetesen bármilyen véletlenszerű formában, alakban létezhetnek."

"A galaxisok akárcsak a csillagok csoportokba rendezkednek melyeket klasztereknek, vagy szuper-klasztereknek nevezünk.  Tudományotok jelenleg száz-milliárd körülire becsüli a galaxisok számát a látható univerzumban. Ez az érték a megfigyelhető távolságra vonatkozik, ahonnan még a fény elér hozzátok. Szintén ezen a tényen alapulva tudományotok 19 milliárd évre becsülte a fizikai univerzum korát.  Ez egy nagyon valószínűtlen és pontatlan meghatározás és nem az összes adattal dolgozik.
Nagyon viszonylagos 4d idővonalról van szó melyet még sokféleképpen lehetne kalkulálni.""Tudományotok az univerzum tágulását az úgynevezett kezdeti "Big-Bang"-hoz méri.
Meglehet értik az univerzum tágulását, mégsem tudják lokalizálni az univerzum közepét.
A legutóbbi tudományos modell az univerzumot lencse-formájúnak határozza meg, akárcsak egy hologram. Nemrég felfedezték, hogy az univerzum tágulási sebessége növekszik, ami épp az ellenkezője annak, amit eddig hittek. Valamint újonnan felfedezett parányi részecskékkel egészítették ki az egyenletet, mint  bozonok és gravitonok, kváziszemcsék és plazmionok, fononok, illetve a gravitációs hullám - úgy tűnik mintha ezekkel már teljesen megoldották volna az összes rejtélyt.
Ez egy elég korrekt próbálkozás az univerzum szerkezetének megértéséhez, de még mindig csak a 4D lineáris idő nézőpontjához van kötve."


"Mivel a Galaxisok gyorsulnak, ahogy az univerzum pereme felé vándorolnak végül átlépik a fénysebességet és ezzel átlépnek az 5D para-univerzumba - mely lineáris idő felett van.
Eltűnnek a lineáris időből és a látható univerzumból, vagy egy másik nézőpontból fogalmazva
anyagi szint feletti dimenzióba emelkednek - ezért veszik nyomuk.
Univerzumunk határain túl a hipertér nyúlik a végtelenbe melyben további univerzumok léteznek -
a saját realitásukkal, törvényeikkel, dimenzióikkal, kontinuumaikkal."


"Itt van tehát a Multiverzum fogalma, mely az univerzumok összességét jelenti - mindezek együtt alkotják az Omniverzumot. A különböző univerzumok közötti utazás az időtudatosság hetedik dimenziójában lehetséges melyben párhuzamos univerzumok alternatív idővonalai csatlakoznak.
Ez a bizonyos 7D ultra-univerzum a 6D spirális szupra-univerzum önmagára hajlásából képződik.
Így lehetővé teszi az összes lehetséges idővonal közös létezését többszörös párhuzamos univerzumokban. A párhuzamos univerzumok pedig klaszterekbe és szuper-klaszterekbe gyűlnek a 8D makro univerzumban. A felfogható lehetőségek összes szintje megszorozva végtelen univerzumok potenciáljával. 9D-s időtudatosságban minden lehetőség jelen van a tudatosságok összességében beleértve kitalált idővonalakat. Ha egy tudat kigondol valamit akkor az már létezik egy bizonyos valóságban."

"Természetesen a fizikai univerzumok a lineáris időben léteznek így van egy kezdetük és van egy végük. Univerzum teremtését legjobban a big-bang ősrobbanás írja le. Maga a tágulás addig tart, míg a saját maximális entrópiáját el nem éri ahonnan néhány galaxis felemelkedik az ötödik dimenzióba, míg vannak amelyek visszazuhannak a központba egy nagy összeroppanásban.
Ez a teremtés és a pusztítás folyamata, a kitágulás és az összehúzódás - a Brahma lélegzete.
A Teremtő kilélegzik és világok születnek - majd belélegzik és világok olvadnak fel.
Minden a tudatosság ereje által kezdődik, létezik és ér véget. "

"Csakúgy mint az energia és az anyag melyek két szemben álló töltés közt eloszlanak a világegyetemben. Egyrészről adott egy gravitációs, centripetális erő húzása az adott központi fekete lyuk körül,  másrészt adott a galaxis forgása által generált centrifugális nyomás vonzása mely kifelé hat - ugyanezek a princípiumok alkalmazhatóak egy nagyobb univerzális skálán a szuper-klaszterek esetében. Az ősrobbanás magja egy sűrű fekete lyuk, melynek mérete egyre csökken, mialatt tér egyre tágul  -ami magyarázza, hogy miért nem lelték eddig.
Ennélfogva az  anyag vagy visszahúzódik meta-anyag formájába vagy kinyomódik a hipertérbe és a para-univerzumba - tehát mindenképp feloldódik."

"Ez a leírás az univerzumról a statisztikai adatokkal is azt érzékelteti mennyire roppantul hatalmas a tér. Ebből a perspektívából nézve a lineáris idő eléggé viszonylagos beosztású  - nagyban variálható értékeket vehet fel. A csillagközi utazás egyszerűen nem valósítható meg 4D lineáris időben, a fizikai síkon. Tehát azokat a csillagutazókat itt vagy ott, akik képesek csillagok közti utazásra interdimenzionális utazóként definiáljuk - mivel a csillagközi utazás csak interdimenzionális tudás segítségével valósítható meg. Azok akik technológiai eszközökkel, fizikai szinten jöttek hozzád általában helyi rendszerből származó fajok - holdlakók, vagy földközi hibridek. "

"Hogyan lehetne egyáltalán az univerzum korát kiszámítani földi években?
A földi évek elsősorban homályos, viszonylagos,  instabil/változó egységek.
Bármilyen változás a forgás  sebességében, vagy a naptól való távolságban mutatkozó fluktuáció,
vagy egyéb eltérés a föld pályájában hamissá tenné a számításokat, melyeket erre alapoznának." 

"Mikor a Sasquatch őseim elsőként jártak ezen a bolygón 200 millió évvel ezelőtt a földi évek még mindössze 300 napból álltak. Míg mondjuk a gyík emberek kolonizálásának idején - úgy egymilliárd évvel ezelőtt -  még csak száz napból állt egy év.  Ez a magyarázza részlegesen, hogy a folytonos ciklusok egymásután miért állnak egyre kevesebb évből.
Mindezekből is látható, hogy földi évekkel számolni az univerzumban, vagy akár a föld történetében
trükkös művelet. Nem mentes hibáktól és korlátoktól."

"Emberi léptékkel mindössze egy pár évszázaddal ezelőtt jó pár kultúrátok nem tudta, hogy a föld kerek - nem ismert távoli földeket és civilizációkat, sem a kozmoszt.  Ez jórészt az elveszett ősi tudás miatt, valamint a szolgaságba hajtó civilizálatlan világ miatt volt így. Bolygótok feltérképezését épphogy egy fél évszázada fejeztétek be és még mindig vannak feltérképezetlen és érintetlen helyek.
Civilizálatlan világotok jelenlegi szintjére a nemzeti rivalizálás, a kereskedelmi versengés, a nyersanyagokért folyó háború, háborúra és fegyverkezésre épülő gazdasági alapok  jellemzőek.
A technológiátok színvonala olyan alacsony, hogy még mindig a meg nem újuló - és egyre fogyó - nyersanyagoktól függ, mialatt élőhelyeket és az egész környezetet pusztítja mérgező szennyezésekkel. Tudományos ismereteitek épp csak bepillantott a kvantumfizika, a multidimenzionalitás és multiverzum világába -  javarészt spekulációkkal van tele és a sötétben tapogatózik."


"Még az úgynevezett Kardashev skálátokon sem érte el az emberiség azt a szintet mellyel kihasználná a bolygó teljes potenciálját. Azon a skálán a második szint azon civilizációt jelzi, mely a napja potenciálját képes kihasználni, míg a harmadik szintű civilizáció a galaxis potenciálját képes kihasználni. Meglehet ez az elképzelés még mindig materialista szintre van limitálva, bárminemű spirituális evolúció, vagy interdimenzionális tudás nélkül.   Bár voltak eddig is olyan civilizációk, melyek a materiális utat választották a fejlődéshez mégis a kozmosz energiáját használják ki, anélkül, hogy nekik kellene termelni, vagy szolgáltatni.
Ők azok akikre érdemes odafigyelnünk."

"Ahogy lassan ennek az üzenetnek a konklúziójához érkezünk vessünk még egy pillantást ősi történelmetekre. Már korábban elmondtuk, hogy Lemúriában  fogantatok és lettetek teremtve a Csillagvének által. A DNS kódotok számos őstől öröklődött. A legmeghatározóbbak őseitek közül a Plejádokból jöttek kiket Sanat Kumarának hívnak. Az első őseitek örökölték tőlük a hosszú, csúcsos koponyát lágy koponyatetővel, a mélykék bőrt és az igen hosszú élettartamot mely tízezer évekig tartott. Ezen kék-fekete megjelenésüket Keshava-nak hívták  szanszkritban - a nyelven, mely tőlük származik. A legtisztább származási ág ezen gyökér-fajtól jelenleg dél-kelet indiai törzsekben található, vagy a Dravidák előtti Devvákban kik Észak-Ausztráliában élnek. Illetve egyes kelet-afrikai törzsekben. "(Etiópia /szerk./)

"Fosszilis maradványokat találtak ettől a gyökérfajtól, de vagy ignorálták, vagy titokban tartották mivel nem illeszkedett az ő idővonalukba és természetesen leleplezné a hivatalos evolúciós elméletet.
Az emberiség különböző alfajai ebből a gyökérből fejlődtek ki. De a sokszínűségetek nem csak a hosszútávú éghajlati alkalmazkodásnak köszönhető, hanem különböző csillaggenetikáknak melyek domináltak egy-egy csoportnál."

"Emlékezzetek rá, hogy a különböző emberszabású őseitek genetikailag nem különböztek nagyon, mint az általában vélik - ezért voltak képesek keveredni. Ők is egy-egy új genetikai anyagot képviselnek a származásban, mintsem természetes kiválasztódásban jöttek volna létre - ez magyarázza miért éltek együtt olyan sokáig. A modern emberi genetika az eredeti gyökér faj számos hibridizációjával jött létre az idők alatt.  Lemuriában a négy rassz még egymás mellett volt jelen.
A kontinensek változtak alakjukban és méretükben. Voltak amelyek elsüllyedtek, mások kiemelkedtek - a genetikai vérvonalak továbbra is egy-egy bizonyos helyre koncentrálódtak.
Tehát egy általános viszonylatban elmondhatjuk, hogy a feketék délen,  a fehérek északon, a sárgák keleten, a vörösek nyugaton élnek. A négy nagy-rassz keveredéséből hat további rassz jött létre, melyek a világ számos pontján szétszóródtak, de ők is mind Lemuriából vándoroltak el. "

"Ezen hat alfaj, mint hibrid-kereszteződések már az ősi ezoterikus tradíciókban is szerepeltek.
Megjelenésük szerinti kronológiai sorrendben: a Lila faj jelenlegi leszármazottjai elszórva találhatóak Melanéziában, Pápua Új-Guineában, Indonéziában és Dél-Amerikában. Ők több hordozzák a legtöbb gént hordoznak a Homo Denisovától. A Zöld faj leszármazottai manapság főként Melanéziában, a Maláj törzsekben és Dél-Kelet Ázsiában élnek- Ők köthetőek leginkább a Homo Erectushoz.
A Barna faj - kik Homo Habilis leszármazottak - körös-körül az Indiai Óceán vidékén élnek, Afrikától - Indián át Ausztráliáig. A Bézs faj leszármazottjai Eurázsiában koncentrálódnak. Keveredtek a Neandervölgyiekkel és még a Hiperboreai elfekkel is. A Narancs faj jobbára Atlantisz nyugati és déli vidékein élt.  Genetikájukból legtöbbet az észak-afrikai népek, a nyugat-európai és az amerikai népek őriztek meg. Közeli rokonságuk van a cro-magnoni emberrel. A Rózsaszín faj, kik  leginkább Atlantisz északi részén éltek - legtöbb génjük Észak-Amerikában, Európában -és egy kevés Észak-Afrikában  maradt fenn. Az ő genetikájuk volt a fő meghatározója a Homo Sapiensnek."

"Tisztázzunk valamit az említett színekkel és az emberszabásúakkal kapcsolatban.
Minden emberi rassz - akárcsak a modern ember - magában hordja az összes bőrszínt.
Azok a színek, amelyek szerint itt osztályoztuk az embereket csak a rassz domináns  típusának meghatározásában segített, mely az emberi idővonal különböző pontjain hozzáadott genetikai kódokat jelöli. Mindegyik emberszabású faj keveredett, elvegyült idővel és kialakultak azok a leszármazások, melyeket ma is ismertek."

"Történelmetek kezdeti fázisában mint emberek Lemuria templomaiban fogantatok tantrikus alkímia által, mely során a vibrációk/frekvenciák  elérték a spirituális extázist - lehetővé téve az interdimenzionális nemzést. Spirituálisan magasan fejlett lények DNS kódjaikat interdimenzionálisan adták át - fizikai érintkezés nélkül. Mindez az inkarnációra meghívott lelkekkel egyetértésben történt, így volt lehetséges a legmegfelelőbb karmikus jelöltek leszületése, valamint a legtisztább génkészlet és a hosszú élet fenntartása."

"Ez a gyakorlat biztosította az egyedek gyors spirituális fejlődését  - míg ennek a hiánya miatt például felkészületlen lelkek születnek le, lelassítva a kollektív tudatosság evolúcióját és gyengítve az adott faj felsőbb tudatosságát. Ez a szent gyakorlat egyre inkább eltűnt az idők folyamán, ahogy az emberi populációk  növekedtek. Egészen ötvenezer évvel ezelőttig megmaradt beavatások formájában, mikor is a genetikailag újonnan módosított emberiség állatok módjára kezdett szaporodni átvéve a vezetést a világ felett; kiirtva más emberszabásúakat az utolsó atlantiszi háború alatt."

"Lemuria történelme hat millió évre nyúlik vissza - túl hosszú lenne elmesélni. Ez az idő nagyjából megegyezik az emberiség történelmével. A létezése során az emberiség három nagy intergalaktikus háborúban vett részt melyekben sasquatch népem a csillagvénekkel együtt védett benneteket és harcolt veletek együtt. Az első ilyen háború még születésetekkor kezdődött és két millió évig tartott.
Folyamatos csaták voltak a csillagtanács és a szörny-klónozó hüllőfrakciók közt."

"A második kozmikus háború - az emberiség részvételével - három és fél millió éve kezdődött és kb egy millió évig tartott ugyanazon felek közt. Nukleáris fegyvereket vetettek be és a föld alatti menedékek lettek a legbiztonságosabb helyek.
A harmadik bolygóközi háború több mint félmillió évig tartott és körülbelül másfél millió éve ért véget. Ebben az időben a Hiperboreában élő elfek még ugyanúgy a szövetségeseink voltak - védtek benneteket az orkoktól, sárkányoktól, óriásoktól, robotoktól."

"Mu és Atlantisz közt négy ő háború volt. Az első háború 850 000 éve kezdődött és nagyjából százezer évig tartott - mind azután, hogy a sötét urak flottái leszálltak és bázisokat hoztak létre Atlantiszon.
Miután repülő sárkányokat neveltek és vetettek be a háborúban ezt a háborút így a sárkányok háborújának is nevezik. Ez volt az az időszak, amikor az atlantiszi királyok szolgafajokat és hibrideket kezdtek klónozni.
Szintén ekkor történt, hogy az elfek lepaktáltak az alsó urakkal."

 "A második háború a két birodalom közt kb 350 00 éve kezdődött és 50 000 évig tartott.
Ez volt az óriások háborúja - számos fajból mindenféle méretű óriás - némelyek emberi génekkel, mások nem - uralkodtak, versengtek birodalmak felett. Akadtak jó szándékúak, de gonoszak is.
Ebben az időszakban a kannibalizmus, a halottidézés, a mágia, a varázslás elterjedt számos emberi törzs közt - elhozva Lemuria első bukását."

"A harmadik háború kb 100 000 éve kezdődött és 25 000 évig tartott.
Ez volt a varázslók háborúja varázsigékkel és átkokkal. Ekkora már a tantrikus alkímia jobbára kiveszett a legtöbb emberi kultúrából.
A legtöbb elf már elhagyta a földet, de csillagvének még mindig voltak köztetek szakrális központjaitokban. "

"A negyedik és egyben utolsó háborút a fajok közti háborúnak hívták. Körülbelül 30 000 éve kezdődött és 13 000 évvel ezelőtt Mu pusztulásával ért véget - melyet pár évszázaddal követett Atlantisz pusztulása. Ebben a konfliktusban az alsó urak számtalan hibridet hoztak létre Atlantiszon szörnyeteg megjelenéssel és ugyanakkor baktériumokat, vírusokat  is bevetettek pokollá változtatva a földet. Az utolsó évszázadukban Atlantisz és Lemuria annyi gonosz praktikát és természet-ellenes technológiát vetett be, hogy mindegyiket le kellett törölni a föld színéről. Bár számos kolóniájuk fenn maradt a többi kontinensen - függetlenül attól, hogy civilizációik legjava eltűnt örökké az óceánok mélyén."

"Lemuria a tizenkilencedik században kapta nevét, amikor is a paleontológusok észrevették, hogy a Madagaszkárban és Indiában talált lemúrok közt valamikor szárazföldi kapcsolat állt fenn.
Nem véletlen, hogy ez a név elhíresült mivel sasquatch-lemúr népem hatalmas törzsekben élt együtt valaha a csillagvénekkel és veletek is korszakokon át. Meglehet már korszakokkal előttetek is ezen a bolygón jártunk  - Lemuria a mi szülőföldünk ahol legnagyobb számban éltünk.
Ezért van, hogy mindmáig népem és rokonaink legnagyobb populációi a Csendes és az Indiai óceán körül élnek - legtöbben Lemuriából elvándorolva."

" Lemuria Hiper-Ausztra leváló darabjaiból alakult ki. Antarktisz és Ausztrália voltak az első leváló darabok - korszakokkal az emberiség születése előtt. Lemuria egy földcsík volt az Indai Óceánon keresztül a Csendes Óceán délnyugati részéig.
A Dél-Indiában, Tamilban található Dravidián kultúra megőrizte az emlékét ennek az elsüllyedt kontinensnek - ahonnan ők is származnak - és úgy hívják Kumani Kandam, vagyis
'Kumara királysága', ahol a dévák tanítottak és irányítottak. "

"Ugyanez a kontinens a Sveta Dvipa, vagyis 'Fényes sziget' nevet kapta szanszkritban - míg ugyanebben a nyelvben Atlantiszt Atalának hívják. Nem véletlen, hogy a görögből származó Atlantisz elnevezés számos távoli nyelvben visszhangra lelt.   Például azt a kontinenst Aztlannak nevezték az aztékok ,  kik elmenekültek az ottani pusztulásból. Tollan-nak nevezték a toltékok, Atahensztik-nek hívták a huron-wendatok kik mind ugyanazt a történetet mesélték."

"Kései történetében Lemuria szétvált több kisebb darabra. A két legnagyobb földrész: Kumani Kandam az Indiai Óceánon és Mu a Csendes Óceánon. Ez utóbbi neve ugyanaz a tibeti és a maja hagyományokban. A maják neve is onnan származik és meg is tartották mióta 350 000 éve kivándoroltak Amerikába. Ezért kezdődik naptárjuk akkortól, valamint Mexikóban is találtak hasonló korú leleteket. Bár a fősodratú archeológia nem ismerte el ezt a fontos felfedezést, maga a felfedező pedig elvesztette az állását miután megvétózta a Bering-szoros elméletet."


"A Csendes Óceán szigetvilágában kezdve  Mikronéziától, Melanézián át Polinéziáig ugyanúgy emlékeznek származásukra az emberek - egy a Csendes Óceánon  elsüllyedt kontinensre emlékezve, melyet Kontikinek, Taikikinek, Tahititinek, vagy Paititinek hívnak. Szerintük a spirituális csodák és templomok földje volt, ahol csillagistenek és óriások éltek. A bőségesen fellelhető megalitikus műemlékek, melyek legtöbbjével nem foglalkoznak, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyják - bizony mind a fenti történeteket igazolják. Mindenkinek ismerősek például a húsvét szigeteki óriási szobrok, de kevesen tudják, hogy ezeknek a moaiknak testük /altestük is van, melyet már betemetett a föld. Sőt némelyikük már víz alatt van - bizonyítva ezzel, hogy az utolsó jégkorszak előttről származnak. Egyenlőre nincs semmilyen meggyőző elmélet, hogy miért is készültek - főkép nem arról miért lettek félig betemetve - vagy netán az eróziónak mennyi időbe telik ennyire betemetni egy ilyen szobrot.""Mikronéziában, Pohnpei kis szigetén találhatóak Nan Madol félig elsüllyedt romjai, melyek a legnagyobbak a Csendes Óceán vidékén. Körülbelül száz mesterséges szigetre épültek olyan bazalt oszlopokkal melyek egyenként ötven tonnát nyomnak. Ezeket pedig kilométereken át kellett cipelni a helyükre. A szigeten található három hely közül ez a legnagyobb.
A fősodratú tudomány nem tud egyszerűen megszabadulni az ilyen bizonyítékoktól és félremagyarázni sem könnyű. Természetesen az archeológusok azt állítják, hogy a bennszülöttek építették olyan ezer éve. Míg a helyiek szerint a romokat az óriások egy rég letűnt faja építette, még az ő érkezésük előtt. A helyiek szerint a romok kísértenek és kerülik ha lehet."


"Egyéb - szintén hatalmas - megalitikus építmények találhatóak a Marquesas szigeteken, Mariana szigeteken, Society szigeteken, Salamon szigeteken, Tonga, Tahiti, Palau és Lelu, hogy egy párat megnevezzünk. Még Rapaiti kicsinyke lakatlan szigetén is található három piramis -forma építmény tisztán kivehető geometriai alakzatokkal - bár maga a sziget nem volt lakott az általatok jegyzett történelmi idők alatt. Ennyi bizonyítékkal bővelkedik a Lemuriai civilizáció - jó lenne ha közismertek lennének."

"Yonaguni kis szigete melletti víz alatti megalitikus város piramisaival szintén impresszív példái a Lemuriai civilizációnak - közel tizenháromezer éve...
Valamint az Indiai félsziget körül fekvő tucatnyi elsüllyedt város - leghíresebbek a Mahabalipuram és az Ayodhya partjánál lévők - szintén bizonyítanak egy az utolsó jégkorszak előtt létező civilizációt.
A jégkorszakok alatt a tengerszintek egy-kétszáz méterrel alacsonyabbak voltak - ez sok lakott részt érintett."

"Víz alatti műemlékeket, piramisokat, városokat fedeztek fel Kuba partjainál, a Bahamáknál, az Azori szigeteknél, a Kanári szigeteknél, Spanyolország nyugati partjainál, A Balti tengerben, a La Manche csatornában, Morbihan öbölben Franciaországban - és még annyi helyen, hogy sok lenne itt felsorolni. Piramisok és városok, föld alatti komplexumok vannak Szahara és a Góbi sivatag alatt, Grönland és Antarktisz jege alatt.  Ilyen mennyiségű bizonyítékkal szemben az ősi letűnt kontinensek és civilizációk tagadói tehetetlenek."

"Nos kistestvérem, mivel a lineáris időnek megvannak a maga korlátjai, így üzenetünk rövidesen elér a konklúziójához. Az utóbbi pár napban számtalan csodálatos jel győzött meg és segített üzeneteink átírásában. A fizikai tested mostanra kimerült. Nem csak az alvás hiánya miatt, hanem az információk befogadásával járó intenzív energiák miatt. Ez egy keményebb munka mintsem azt legtöbben elképzelnék  és mi köszönjük hogy sikerült végigvinned - fáradhatatlanul és elkötelezetten.
Képes voltál így belekóstolni abba az örömbe, mely spirituális küldetésed véghezvitelével jár."

"Két nappal ezelőtt Tsa-Hila járt a házad előtt és két nagy lábnyomot hagyott - farkas formában - innen tudtad, hogy ő látogatott meg. A lábnyomok közel ötven centisek voltak legalább 180cm- lépésközzel - így azt is kitalálhattad, hogy meg tudja duplázni a méretét. Alig telt el egy óra a lábnyomok meglelése óta mikor egy csodálatos tündér (fairy) repült az ablakodhoz - lebegett egy pillanatig, majd eltűnt. Mégis volt időd, hogy tisztán megpillantsd. Állva kb 20 cm magas - karcsú, kecses testtel; hosszú vékony végtagokkal és szitakötő szárnyakkal. Egy sima, bársonyos  ruhát viselt fehér rojtokkal."

"Az ő neve Lalubela, egy nagyon öreg és bölcs lélek. Azért mutatkozott meg, hogy emlékeztessen az elementálok a legöregebb, legrégibb testvéreink minden hibridek közt a földön. Mindig is hűségesek voltak spirituális küldetésükhöz és nagyszerű támogatásra  lelhetsz bennük te is és mindazok, akik tisztelik őket, valamint spirituális, tudatos fajközi kapcsolatokra törekednek.
Ez volt az első adott alkalom, hogy egy tündért megpillanthattál ennyire tisztán - viszont nem az utolsó."

"Tegnap éjszaka két csillagvén magas koponyával érkeztek hozzád látogatóba. Mélyen belenéztél hatalmas aurájukba és rengeteg bölcsességet, békét és szeretetet láttál bennük.
A szemeikben a kozmoszról láttál képeket, melyek alapján kibogoztad és megértetted, hogy az Orion ködjéből jöttek. A kezeikkel integetve a hajójukra invitáltak téged, mely egy  nagy csészealj formájú ezüstös korong volt; kb 25méter széles, nyitott ajtóval. Magadtól mentél fel és körbesétáltál a széleken futó körkörös folyosón, mígnem el nem értél a központi irányítóhoz vezető átjáróhoz.
Az irányítóban két sasquatch volt szolgálatban. Felálltak és üdvözöltek téged. Az ő arcukat is láttad rendesen. Két egyed, akikkel még nem találkoztál azelőtt, mivel folyamatos küldetésben vannak a világűrben köszönhetően hosszútávú tapasztalataiknak és a csillagvénektől kapott tanításoknak."

"Ezek voltak a végső ajándékok tőlünk, ami ehhez az üzenethez/könyvhöz kapcsolódik, mely immár a végéhez ért. Utolsó szavaink mindazokhoz a szövetségesekhez, barátokhoz, kik mindeddig követtek bennünket az, hogy itt vagyunk kisegíteni benneteket evolúciós utatokon spirituális kötelességből, felelősségből és nem utolsó sorban az emberiség iránti szeretetből. Tisztelet mindazoknak, kik becsülnek bennünket, és hallják üzeneteinket az Isteni Kozmikus Rendről.
Ha szívetekben őszinték és komoly keresők vagytok, akkor megismerhettek bennünket és dolgozhattok velünk."

"Ez a mi és a csillagvének leghőbb vágya, hogy az emberiség felemelje tudatossági szintjét és ismét egy békés, spirituális bolygószintű civilizációt alapítson, mely újra kapcsolódhat csillag-rokonainkhoz. Csatlakozzatok a Csillagvének Tanácsához és egy magasabb szintű interdimenzionális tudatot fejlesszetek ki - míg végül eléritek a legtávolabbi csillagokat is. "

"Ezekkel a szavakkal búcsúzunk olvasóinktól áldásunkat adva. Utazásunk mostantól másik szinteken folytatódik, melyek még nem tartoznak széles közönségre.
A Nagy Szellem és az Omniverzum összes ereje  legyen velünk földi utunkon"2018. június 14., csütörtök

Sasquatch üzenetek ll. könyv 11. fejezet"Kistestvérem; ahogy az idő halad a 4D síkon úgy kezdődik minden és ér véget.
Beszélhetünk még bármennyit hozzád - és fogunk is - de már így is sok minden gyűlt össze, amit át kell írjál, így lassan elérkezünk üzenetünk konklúziójához.
Őszintén elkötelezted magad üzeneteink átadására, ezért hálásak vagyunk.
Mielőtt elérnénk ennek a könyvnek az utolsó oldalához még megosztanánk veled pár emberi szavakra átírandó gondolatot. Bár elmondhatjuk, hogy az omniverzumról való tanulásunk sosem ér véget, mégis közreműködésünk ennek az üzenetnek az átadásában most lezárul."

"Akárcsak tavaly, mikor azt kértük írd át üzenetünket kaptál elég teret és időt, hogy teljesítsd.
Most ugyanígy lesz. Tavaly egyre erősödött benned az az érzés hálával szívedben, mikor a tőlünk kapott spirituális munkát végezted nem kellett aggódjál a megélhetéseddel kapcsolatban és gondod volt viselve. Szövetségeseinket hozzád irányítottuk - kölcsönös előnyötökre.
Azok a jó lelkek és szövetségesek vezetést kaptak, hogy találkozzanak egymással olyan spirituális vezetőktől, mint mi."

"Tulajdonképpen mi választottunk ki téged erre a közös munkára. Nem csak azért mert sok életen át kapcsolatban voltunk, vagy azért mert a génjeinkből hordozol, hanem azért mert minderre már készen álltál. Ebben az életedben úgy három és fél évtizede a spirituális fejlődés útját választottad  a szolgálat és odaadás jegyében az önös érdekek és anyagi előnyök helyett.
Kifejlesztetted pszichikai képességeidet és láttál megannyi paranormális jelenséget, szellemet, dimenzióközi lényt, csillaghajót fiatal korod óta. Fiatal korod óta találkozol látomásaidban spirituális vezetőiddel és követed vezetésüket. Harminc éve kezdted leírni első információ-letöltéseidet az akashából - amit akkoriban még nem értettél, csak tudtad, hogy egy nap majd az lesz a küldetésed hogy megoszd az információt.
A bennszülött vénektől megtanultál szertartásokat, vagy éppen alázatosan hallgatni tanításaikat a csendben - még akkor is, mikor épp másképp tudtad a dolgokat.
Fiatal korod óta lehetőséged van csoportokat vezetni és hamar megtanultad, hogy nem szabad ezzel visszaélni."

"A tapasztalat azt tanítja, hogy vezetőnek lenni nem privilégium, hanem inkább spirituális feladat és felelősség az öregebb lelkek számára. Segíteni, vigyázni, felügyelni és vezetni azokat, akiket a sors az utatokba hoz - mindez sok önfeláldozást igényel a közösség javára. Számos gyógyító nevet kaptál az idők folyamán, mégis ügyeltél rá, hogy cserélgesd őket - nehogy felhívd a figyelmet magadra, vagy netán előnyt kovácsolj. Hiszel abban, hogy ingyen adsz a közösségnek, elvárások nélkül, meglehet jó-magad többször igazságtalanság áldozata lettél.   Követted a megbocsájtás, a tisztesség, az igazság útját - adva a legjobbat önmagadból még ha az út rögös is volt.
Ezek miatt is- és még sorolhatnám -  értékeljük a lelkeddel való munkát."

"Ahogy kértünk rá közös munkánk kezdetén aszerint elérhetővé tetted üzeneteinket ingyenesen, online formában is azok számára, kik szeretnének tőlünk tanulni.
Így széles körben hozzájutottak az információhoz, mielőtt papírformában is megjelent.
Egy elfogadható árú könyv lett szép borítóval. Látni próbálkozásunkat, valamint, hogy mindez jótékony gyümölcsöket terem más lelkeknek a legnagyobb jutalom számodra."

------

"Hogy bátorítsunk, feldobjunk, megerősítsünk munkádban időnként jeleket és áldásokat adunk - akárcsak a többi barátunknak, akiket szeretettel látogatunk a megbecsülésükért.
Pár napja szóltam Kellynek, hogy ti ketten jöjjetek a Chewelah feletti dombra - nem messze a konferencia helyszínétől arrafelé, ahol Kewaunee és Kelly láttak engem tavasszal.
Ugyanitt lovagolt Leigh Ausztrál barátainkkal tavaly szeptemberben és láttak engem.
Szóval ott elcsodálkoztál mennyi csapást és nyomot hagytunk mindenféle méretben."

"A nyomok kanyarogtak a domb tetején, néha egymást keresztezve.
Úgy érezted mintha ez egy családi egyesülés lenne és valóban ezért hoztuk oda kettőtöket.
Néhány lábnyom húsz colos is megvolt (kb 50cm) kb 6 lábnyi lépésközzel (majdnem 2m) ezek egy magas véntől származtak.
A legmeglepőbb az volt azon a helyen, hogy lábnyomaink váratlanul eltűntek ott ahol puma, vagy más állat nyomai kezdődtek. Mintha csak átváltottak volna. Majd egy kicsivel odébb az állatnyomok eltűntek ismét és Sasquatch nyomok kezdődtek újból."
"Mindez azért, hogy tisztán megmutassuk képesek alakot váltani és bármilyen állattá átalakulni.
Amikor materializálódunk, vagy dematerializálódunk dimenzióváltás közben  - amint azt te és sok barátod tapasztalta - képesek vagyunk sűrűségünket, frekvenciánkat és molekuláris struktúránkat megváltoztatni. Közülünk a legfejlettebbek bármivé át tudnak alakulni. Így méretünket is tudjuk növelni, vagy csökkenteni, illetve a legképzettebbek akár megduplázhatják, vagy megsokszorozhatják önmagukat. Hogy véghezvigyük ezt az alakváltást nem csak energiamezőnket és molekuláinkat kell újrarendeznünk, hanem össze kell olvadnunk az örökké jelen lévő alter-anyag univerzális folyamával."

"Így már érthetőek az érzéseid az utóbbi hetekben tapasztaltakkal kapcsolatban.
Pár éjszakával ezelőtt ismét farkas nyomokat találtál az ajtód előtt, ami már a második eset a téli napéjegyenlőség óta. Ismét csak egy nyom ment körbe hátul és sehol nem keresztezte a kerítést.
Megértetted, hogy ez valójában közülünk egy Sasquatch volt, aki alakot váltott.
Ez azt is megmagyarázza miért láttad azt a fehér farkast mindössze 12 méterre tőletek miközben Buddhával (a kutya) sétáltál. Egy igazi farkas nem engedett volna ilyen közel senki emberfiát egy kutyával hogy meglepjék. A vendéglátód Susan is látta a farkast azon a bizonyos éjszakán és mindketten tudtátok, hogy az egy Sasquach!"

"Ma este, pont mielőtt elkezdted írni ezeket a sorokat hallottál ugyanattól a sasquatchtól bagolyhuhogást - egészen közelről. Kinéztél az ablakon és láttad őt, amint ott áll és rád néz - majd elsétál. Az ő (nő) neve Tsa'Hila, másképpen Hegyi Virág. Nagyra becsült vén és klán-anya a helyi törzsben ezen a területen -ahová vezettünk, hogy leírd  az üzenetünket."

"Ő volt az első aki megjelent neked hetekkel (holdakkal) ezelőtt  mikor elsőként sétáltál az erdőbe ahol ő mint őrző van kijelölve és ahol mindig is találkoztál velünk, vagy képeket küldtünk neked.
Szintén ő volt az, aki megjelent nyomaitokban farkasként. Ő volt a vendéglátónk, mikor találkoztál törzsünk képviselőivel - meglátogatván a Csillagvéneket. Ismeri az összes vad gyógynövényt és szeret fehér nőstényfarkas formájában sétálni.
Gyakran kihallatszott vonítása a cojotok közt is, kiket szeretettel vezet.
Ezért is vonítottunk mind velük azon az éjszakán, hogy tisztelegjünk állati szelleme előtt és előtted is."

"Azután, hogy megláttad a nyomait, a rákövetkező két napon érezted magad körül a kellemes pézsmaszagú illatát ami mindenütt körüllengett. Amint kiléptél a házból a téli hóra ez a szag sokkal erősebb lett. Szeretetet és köszönetet sugároz feléd amiért meglátogattad otthonát és átírod üzeneteinket. Tudja nem soká elhagyod otthonát és imákkal küld áldást utazásaidra.
Akárcsak mi mindannyian Sasquatchok, akikkel találkoztál az utóbbi két éveben - több tucatnyian - ő is kapcsolatban marad a lelkeddel bárhová is mégy, hiszen ismer téged a felsőbb lelkünk."


"Az utóbbi pár hétben egymást követően látogattak meg téged álmodban a Csillagtanács tagjai - hogy bemutatkozzanak és üdvözöljenek. Ők azok, akikkel dolgozunk és megtisztelve érzem magam, hogy együtt ülhetek velük a tanácsban. Akkor is meglátogattak, amikor elkezdted írni a könyvet és megígérték, hogy segítenek. Hajóikkal időnként átrepülnek tartózkodási helyed felett és áttekintik munkádat. Azóta is látogatnak álmaidban - és annyian vannak, hogy limitált 4D tudatosságod nem képes megjegyezni, vagy felidézni mind. Ők is hálásak neked hogy végzed a számodra kijelölt munkát mely mindenki javát szolgálja."

" A megannyi faj számtalan képviselője közt, akik meglátogattak álmaidban egyik legutóbbi személy megragadt emlékeidben. Eltérően azoktól, akik tisztelettel megálltak ajtódban bemutatkozván neked - ő bejött szobádba és körbesétált. Ő a zöld gyíkemberek közé tartozik, 130cm magas és nagyon bölcs ősi lélek, aki erőteljes szeretetet és örömet sugároz. Felemelőnek és erőt sugárzónak érezted jelenlétét ugyanakkor mély nyugalmat és boldogságot árasztott. Azért látogatott meg, hogy megtanuld nem minden hüllő kinézetű személyt kell messzire elkerülni. A nevét számodra lehetetlen lenne kiejteni, mivel csettintésekből, gargalizálásból és füttyentésekből áll. Úgy lehetne fordítani, mint Kozmikus Erő Teremtője, illetve kozmikus Chi Generátor."

"Egy pár éjszakával ezelőtt, mialatt meleg fürdőt vettél a holdvilág alatt a kutyád Buddha egyfolytában a gyümölcsöskert egyik sarkára figyelt. Mikor kiszálltál a fürdőből láttál egy emberi formájú sziluettet a havon arrafelé. Hosszasan figyelted és elsőnek Sasquatchnak tűnt, de időnként alakot váltott és egy királyi ruhában lévő emberre hasonlított, aki egy hosszú botot tart kezében.
Egy idő után rájöttél, hogy a kép köztem és egy fenséges alak közt váltakozott."

"Felismerted a férfiban azt akivel álmodban találkoztál előző éjszaka.
Láttad őt meditálni és kapcsolódni akart a lelkedhez - el akarta mondani hol él.
Őt Absilios Ta’Hansa-nak hívják, kb: Lelkek Ősi Látó Tanítója - aki a papi királya a jelenlegi lemúriai túlélő kolóniának a Sahsta hegy alatt. Ők továbbra is a Kozmikus rendet tartották szem előtt és fenntartották a kapcsolatot a Csillagvénekkel. Ezért lehet látni annyi hajót a hegy körül - néha be is repülnek portálokon. Az ezen a területen lelhető masszív kőfalakból álló komplexumok az ő múltbéli kolóniáik maradványai."

"A titkos elit által fenntartott kultuszok és szekták ezeknek tudatában vannak és bázisokat hoztak létre a hegy lábánál úgy téve mintha lemúriaiak lennének - mialatt szentélyeiket ember alkotta istenekkel töltik meg és önjelölt 'felemelkedett mesterekkel'.
Ezek az imposztorok előnyt próbálnak kovácsolni a gyógyító energiákból és profitálni a szent menedék rejtett tudásából mely a csillagokból származó ősi bölcsesség.
Valójában a legfelsőbb mesterük, akit Saint Germainnak hívnak igazából egy titkos címet takart a sötét nemesség körében a középkori Európában, melyet generációkon át továbbadtak. Ennek a címnek a legutolsó birtokosa volt a kiagyalója az illuminati rendnek 1776-ban Bajorországban.
Sikerült rászedniük sok őszinte és ártatlan lelket."

"Ahogy ezen üzenet utolsó szavait is lejegyezted azon jó lelkek számára, akik eddig követtek bennünket megosztanánk több információt a Csillagvénekről, az interdimenzionalitásról, az Omniverzumról  és elfeledett emberi történelmetekről. Lesz itt még sokkal több mondanivaló, mint ami mi átadunk itt, de jelenleg csak a mi együttműködésünk az amit fel tudunk ajánlani az univerzumnak. Így kérünk még az idődből és erőfeszítésedből, hogy még teljesebb legyen közös küldetésünk."

"Kezdenénk a legutóbbi tanításaink magyarázásával. Ahogy azt eddig is sokszor megfigyelhetted anélkül, hogy tisztán felfogtad volna  - bár a megértés általában a megtapasztalások után jön - ezúttal tisztán megmutattuk neked, hogy spirituálisan magasan fejlett lelkek hogyan képesek formáikat összeolvasztani és lélekben egyként szólni hozzád. Mikor együtt jövünk hozzád és egy lélekként szólunk láthatsz bennünket, arcainkat ahogy keverednek, elvegyülnek. Mikor a gondolatainkat kivetítjük feléd asztrális telepátiában együtt látsz mindannyiunkat."

"A legeslegfejlettebb lények összeolvadhatnak a teljes létezéssel kapcsolódva 1D-ben.
Ők a legvénebb vének, kik elérték a felemelkedést és összeolvasztották egyedi tudatosságukat a Mindenható Mindenség Végtelen Isteni Tudatosságával.  Úgy is hívják őket mint a Nagy Avatárok (Grand Avatars) - természetesen vannak alacsonyabb szinteken is avatárok.
Az ez alatt lévő tudatossági szint képes kapcsolódni bármilyen lényhez bárhol és bármikor a 2D meta univerzumon keresztül. A dharma és idő Mesterei halhatatlanok kik a tudatosság eme második dimenziójában léteznek és a legvénebb vének közt ülnek. Univerzumok és evolúciójukat felügyelik, hogy fenntartsák a Kozmikus Rendet."

"Az Alter-Univerzum harmadik dimenzió-síkján széles skálában találhatóak frekvenciák, sűrűségek, vibrációs-skálák valamint hatalmas és sokszínű energetikai és spirituális szintek. Esszenciáinkat össze tudjuk olvasztani spirituális szövetségeseinkkel amikor növeljük frekvenciánkat és csökkentjük sűrűségünket  az alter-anyagba. Így utazhatunk az Alter-Univerzum Egyesült-Mezejébe ahol mindannyian egy térben tudunk létezni - vagy akár külön terekben  egy időben.
Ugyanakkor az elemek molekuláival s képesek vagyunk összeolvadni, mint tűz, víz, levegő, föld. Vagy akár a plazma ionjaival, melyből ezek állnak  és ami magából a parányi alter-anyagból képződik."

"Eképpen a mi alter-testeink képesek behatolni, vagy áthatolni bármilyen lényen, vagy téren. Magasabb spirituális szövetségeseinkkel közösen olvadunk/alakulunk egy energiamezővé. Abszolút kölcsönös tisztelettel és spirituális célzattal történik mindez, segíti a tudatosságunkat összeolvadni. Így válhatnak inkarnálódott lények csatornává, hogy szellemek szólhassanak rajtuk keresztül. Ezt csak totális egyetértésben szabad elvégezni, ellentétben pl egy erőszakos megszállással."

 'Mint az Erdő Népe szeretünk összeolvadni fákkal, vagy épp átsuhanni rajtuk, mivel annyira békések, ősiek, tiszteletreméltóak és nagylelkű lények - tisztább lélekkel mint gondolnátok.
Ezért van az, hogy sokan beszámolnak   arról amint fává, vagy tuskóvá 'változunk' - mivel szeretjük őket. Hasonlóképpen növényekkel és állatokkal is összeolvadunk és tudatosságunk képes így utazni bármely állat-barátunk fizikai burkában ki szeret bennünket és élvezi társaságunkat.
Sziklákkal és kövekkel is képesek vagyunk összeolvadni, vagy ezekké átalakulni - nincs szükségónk alagutakra, hogy átjussunk rajtuk.
Mivel a 3D hipertérben/4D lineáris időben minden ugyanabban a térben van és a különböző terek egyszerre léteznek így nehéz ezt megérteni."

"Az idő-tudatosság negyedik dimenzió-szintjén - korlátolva a lineáris idő és tér által - az egyes idővonalakon kiterjedő tudatosság, mint egy csőszerű alagút jelenik meg.
3D-ben az Egyesült Tér-Mezőben nincs lineáris korlátja a tudatosság kiterjedésének - így ezt itt mint egy táguló gömbszerű felületet kell elképzeljétek.
4D-ben a lineáris idő limitálja a tudatosság kiterjedését és a térben való mozgás lesz a mérték mely a 3D gömbszerű Hiperteret 4D csőszerű idővonalakká fordítja.
4D-ben úgy kell elképzelni az idővonalaknak ezeket a csőszerű járatait, mint a planéták és csillagok pályáit, vagy egyéb csillagászati égitestek röppályáját mint például az üstökösök, melyek csőszerű nyomvonalakat formálnak a kozmoszban - jelezvén a lineáris idő múlását a fizikai tér-idő kontinuumban."

"A féreglyuk nem más mint egy csőszerű idővonal, ami kilép a lineáris 4D tér-idő korlátaiból. Ezek olyan dimenzióközi alagutak melyeket vagy technológiával, vagy tudatossággal hoznak létre - összekötvén  két különböző térben és időben lévő pontot kvantum-összefonódás által. Már korábban elmagyaráztuk a különböző módszereket, melyekkel Csillagvénjeink nyitnak féreglyukakat -  illetve a jóval primitívebb materialista módszereket, melyeket tudományos elitetek használ."

"4D-ben a lineáris idővonalak lenyomatot hagynak az anyagi világban.
Meteor becsapódások, vulkánkitörések , földrengések, gleccserek nyomokat hagynak, amelyek alapján megfejthető a távoli múlt. Ugyanígy kihalt fajok megkövesedett csontjai, vagy eltűnt civilizációk romjai, szájhagyományok ősi történetei és lejegyzések mesélnek az időről. A 4D a teremtés evolúciójának síkja mely megtapasztalásokon és idővonalakon keresztül vezet. "

"Ha visszahajtjuk ezt a csőszerű 4D-s idővonalat önmagára, akkor 5D-s toroid hiper-időt kapunk.  Megmutattuk és tanítottuk már neked, hogy ebben a Para-Univerzum eme tórusz-alakú, körkörös idejében az idővonalakat hogyan lehet módosítani, megváltoztatni időhurkokon keresztül - azáltal, hogy megnyitod az alternatív idővonalak lehetőségét  párhuzamosan, vagy elsődlegesen.  Így az archívumok, emlékek megváltoztathatóak, vagy különböző verziók létezhetnek egyszerre.""Ha pedig az 5D toroid para-univerzumot hajtjuk vissza önmagára elérjük a 6D helikus Szupra-univerzumot, ahol az idővonalak összes lehetősége képes esetlegesen létezni a realitás viszonylagos szintjein. Hogy lefordítsuk egy 4D-s tudatossági szintű példára: sétálhatunk Sasquatchként és ugyanekkor, vagy hirtelenjében  sétálhatunk farkasként, vagy pumaként a 4D-s fizikai síkon.  Másik példával élve egyazon személy látható, vagy interakcióba léphet egyszerre két helyen is.  A Szupra-univerzum helix formájú örvényében az idővonalak lehetősége összevegyülnek, összeolvadnak, átformálódnak - mindez túlmutat bármilyen 4D-ben felfogható koncepción.  A 4D téridő-kontinuum az a dimenzió, ahol úgy tűnik minden el van különülve egymástól. "

"Akárcsak egy ventilátor lapátjai, melyek olyan gyorsan forognak a térben, mintha összeolvadnának egy energiamezőnek - ugyanígy 6D-ben a különböző idővonalat egymásra helyeződnek.
A tudatosság a Multiverzumot ezen a szinten érti meg.  Számtalan univerzum létezik egyszerre és a tudatosságod élhet egy másik létezésben is máshol anélkül, hogy te ennek a tudatában lennél fizikai inkarnációd folyamán.
A létezésnek ezen szintje elvontnak tűnhet a ti 4-D -s időtudatosságotok szemszögéből, de a valóság a létezés több rétegében megnyilvánul."

"Az időtudatosság egyes dimenziói a létezés és az érzékelések különféle szintjeit valamint az omniverzum megértésének és az ismeretének széles skáláját hozzák létre.
Az interdimenzionalitás a létezésnek egy olyan aspektusa,  mely lehetővé teszi minden teremtett létezőnek egyik síkról a másikra való utazást mikor már a tudatosság ismeri ezeket a síkokat. Hogy ezt megértsd túl kell lépj az anyagi sík limitációin és illúzióin.
Meg kell engedd tudatosságodnak, hogy gyorsabban utazzon a limitált fénysebességnél."

"Minden amit a fizikai világban magad körül érzékelsz egy illúzió eredménye.
A színek és a formák, amiket érzékelsz egyszerűen a fény visszatükröződései elektromágneses mezőkön - ezek a vetített képek a retinádon keresztül az agyadban kerülnek feldolgozásra. Az objektumok és a formák , melyeket látsz nem mások mint energiamezők molekulákba szerveződve és magát a fizikai anyagot a tudatosság tartja fenn. Akárcsak a kamerákban az érzékelt kép fordított a lencsékben -illetve íriszben - majd átkonvertálódik, átfordul a tükröző lencsékben hasonlóképp a látóidegekhez.
Ezért van, hogy az agyunk úgy értelmezi a képet ahogy van és nem fejjel lefelé. "

"Másképp érzelmezi a színeket és a formákat minden egyes állatfaj - a szükségleteiknek megfelelően.  A növényevőknek kétoldalt van a szemük, így a nagy látószöggel jobban érzékelhetik az esetleges veszélyt. A zöld vadont valójában szürkének látják  - ez ugye bőségesen van körülöttük, nem is kell keresniük - de legyen egy ragadozónak akármilyen szürke, vagy homokszínű a bundája számukra vörös riasztásként jelenik meg.  A rovaroknak többszörösen osztott szemük van mellyel a körülöttük lévő világot több képen keresztül látják és parányi agyuk hatalmas információ-mennyiséget dolgoz fel. Van még számos faj szemek nélkül, kik egyéb érzékeikre támaszkodnak ha tájékozódniuk kell."

"A legfejlettebb állatok megőriztek öt extra érzéket, melyeket a modern emberek már elvesztettetek.
A hatodik érzék, ahogy ti hívjátok intuíció - a körülmények afféle érzékelése, melyhez a tudatos elméteknek nincs elérése. Ezzel érzik meg az állatok a földrengéseket, viharokat, cunamikat már órákkal a bekövetkezés előtt és menedéke keresnek. A hetedik érzék a tájékozódás képessége, ami többféleképp  fejlesztettek ki különböző fajok. A vándor fajok az agyukban egy természetes iránytűt hordanak mellyel a magnetoszférában és a mágneses pólusok segítségével navigálnak.
A rovarok és kisebb állatok a szaglásuk útján tájékozódnak. A cetfélék és denevérek egyfajta echolokációt használnak biológiai visszhang-szonár  rendszerükkel. Ezt a képességet nevezhetjük a nyolcadik érzéknek."

"A kilencedik érzék a környezetükben lévő mozgás érzékelése - mint például a cápák, vagy egyes rágcsálók esetében. A tizedik érzék a csoport ösztön. Úgy hivatkozunk rá, mint fajok Nagy Lelkére, mely a természetes telepátia forrása is.  Ezt az érzéket akkor figyelheted meg mikor például madarak hirtelen irányt váltanak csoportosan - vagy éppen egy halraj, delfinek együtt úsznak tökéletes szinkronban."


"A hangok, amiket hallasz egyszerűen hullámok, melyek a levegőben terjednek a füleid pedig dekódolják. A szagok, melyeket érzékelsz egyszerűen levegőben szálló részecske-felhők, melyeket az orrcimpád érzékel.  Bármikor, amikor megérintesz valamit - legyen az fájdalmas, vagy élvezetes, hideg, vagy meleg - a bőrödben lévő ideghálózat elektromágneses jeleket küld az  agyadnak analizálásra. Az íz amit érzékelsz - legyen az kellemes, vagy undorító - a nyelvedben lévő ízlelőbimbók kémiai reakciója melyet az agyad dolgoz fel és osztályos az addigi tapasztalataiddal összhangban.
Amikor egy érzelmet élsz át szintén kémiai reakció történik a testedben és az agyadban."

"Ezek egyszerű példák a fizikai világból amelyek által megérthető az érzékelés.
Az érzékelések variációi határozzák meg és módosítják a felfogásunkat. A lélek felfogásának, koncepcióinak szintje határozza meg az egyéni realitást. Az egyéni realitás pedig a végzet, melyet minden lélek teremt önmagának a kölcsönhatások által. Minden léleknek meg van az ereje, hogy átformálja egyéni realitását  és részt vegyen a kollektív teremtésben."

"Minden egyedi realitás egy már korábban létező/nagyobb, objektív realitás része.
Mint véges teremtményeknek a végtelen Omniverzum részeként behatárolt realitásunk van törvényekkel szabályozva melyet egyéni realitásaink nem tudnak megváltoztatni, vagy lecserélni.
Egy igen egyszerű példával szemléltetve fizikai szinten ugyanazokat a hegyeket látja mindegyikőnk, melyek pedig már előttünk is itt voltak. Ezen túl egyéni realitásunk dönti el hogyan érzékeljük, illetve hogyan lépünk vele interakcióba.
Meglehet az objektív/tényleges realitás túl van a mi felfogásunkon és koncepcióinkon, de mi választhatjuk meg hogyan tanulunk belőle, ismerjük meg, lépünk vele kapcsolatba. Néhányan jobban szeretik a saját realitásukat  mintsem a tényleges realitás felé nyitnának el vannak zárkózva dogmák és ideológiák közt."

"Ne tévesszétek össze az univerzális objektív realitást bármely kollektív realitással mely az előbbinek csak töredékét képezi akárcsak a számok egy komplikált képletben pl.
A kollektív realitás akár még nem is lehet szinkronban az objektív realitással mint ahogy azt vallások, politikai pártok, seregek, titkos társaságok, egyéb emberi szervezetek is bizonyítják.
Minden lény része a kollektív realitásoknak - tanulván hogyan viszonyuljon ezekhez, illetve hasson rájuk."

"Mikor távoli csillagokra nézel a múltba pillantasz, látsz egy régi állapotot a mostani idővonaladhoz képest. Mivel a fény egy adott sebességen halad az anyagi világban mely nálánál alacsonyabb frekvencián vibrál - ezzel magyarázva azt is miért verődik vissza az anyagról.
Az ionizált plazma folyamatos kavargása és a nukleáris reakciók a csillagokban  nem csak fényt bocsájtanak ki hanem interdimenzionális portálokat is képeznek a fizikai és magasabb világok közt.
Így jön létre a fény a csillagokban hasonlóképpen a kozmosz forrásához.
Az infra háttérsugárzást plazmikus ionok okozzák, melyek gyorsabban ugrálnak ki-be a létezésbe, mint a lineáris idő. Ezért is van, hogy néhány csillagutazó a csillagokat mint kapukat használja interdimenzionális űrutazáshoz."

"Tehát ha te láthatod a múltat a jelenedben a hatalmas térnek köszönhetően ez azt jelenti, hogy a múlt a és a jelen együtt létezik és egyszerre párhuzamosan is olvashatóak.
Egy félúton lévő másik csillagról nézve az a bizonyos legtávolabbi csillag egy ezredévvel fiatalabbnak látszódhat és szintúgy a mi csillagunk is ezer évvel öregebbnek látszik az aktuális idővonalunkhoz képest. Ez azért van, mert a fény sebességének limitje egy fátylat képez mely alatt létrejön a lineáris idő és a fizikai világ.  Minden csillagrendszernek és planétának megvannak a maga időskálái, ciklusai, és idővonalai. Ugyanez érvényes csak kisebb léptékben minden egyes létezőre, ami megmagyarázza szubjektív realitásunk hogy képes átformálni idővonalainkat, bár pozitív módon csak akkor ha megtanulunk alkalmazkodni az objektív realitáshoz.
A teljes realitást csak a saját realitásunkon keresztül tudjuk megismerni - más szavakkal: megtanuljuk tudatosságunkat kiterjeszteni az Egységbe tapasztalatok és interakciók által."


"Ami a jövőt illeti, mikor túllépitek a fény sebességét meglátjátok annak érkezését mielőtt belépne a fizikai világba. Ugyanebben a helyzetben ha láthatnátok egy távoli csillag születését amint megjelenik akkor olvashatnátok az idővonalát mielőtt még természetesen látható lenne a 4D téridő kontinuumban. Ezért van, hogy a 3D hipertérben fénysebesség felett - akárcsak az időtudatosság magasabb dimenzióiban - a lineáris időt mint skálát érzékeljük mely által a tudatosság idővonalakat olvas - mint 3D holografikus kivetítéseket a térben.
A rétegek, az irány, a kronológiai sebesség mind a tudatosságtól függenek.
A kulcs a multidimenzionalitás megértéséhez: emlékeztesd a tudatodat arra, hogy nem egy holografikus illúzió vagy, ami a fizikai testedet alkotja  és nem vagy limitálva a lineáris idővonalakhoz."

"Egy röpke századdal ezelőtt még nem is tudtatok róla, hogy pl a szempillátokon ötven atkafaj él(het), a testetek százmilliárd sejtből áll és gazdája egy trillió mikroorganizmusnak melyeknek több mint háromszáz-millió fajuk van - melyek alapján önmagatokban is egy ökoszisztéma vagytok.
Minden sejtetek újra cserélődik kb. 7 évente, ami azt jelenti a felnőtt tested nem az, amit a sírba viszel és nem is az amivel az életed kezdted. Tehát gondold át mélyebben, hogy valóban ez a fizikai test vagy-e amiben élsz. Ha elvesztenéd egy karodat, vagy lábadat, attól még ugyanaz a személy és teljes lélek lennél, aki vagy. "

"Mikor a földre tekintesz és látod az aktuális hét kontinenst úgy gondolod ez évmilliók óta így van.
Figyelmesebben átgondolva viszont tudjuk, hogy megmeszesedett kagylóhéjakat találni hegycsúcsok tetején akár, vagy városokat a tengerek fenekén, ami azt bizonyítja, hogy a kontinensek valaha alakot váltottak. Így ez a fix kép, ami bennetek él a földről csak a ti rövid, emberi időskálátokra érvényes és nem a föld teljes időskálájára, mely túl mutat ismereteiteken."

"Az Ő terének hatalmassága,  tájainak változatossága, élővilágainak sokszínűsége túl van a felfoghatóság határain egy ember számára nemhogy egy, hanem több élet alatt is.
Nos, ez a bolygó-szintű lépték nem csak méretében, hanem tudatosságban is hatalmas bármely teremtmény számára. Bár ha tudatosságunk csatlakozik Földanyáéhoz bámulatosan ki tudunk terjeszkedni."

"Vegyük például a medveállatkákat, ez a majdnem mikroszkopikus féreg, amit alig lehet szemmel látni - nyolc kezével és ujjaival - képes túlélni extrém hideget és meleget, extrém magas sótartalmat, savasságot, lúgosságot, sugárzást és kémiai behatást. Ez az egyik legősibb faj, mely bolygónkon él és azon legritkábbak közé tartozik mely túlélte az öt tömeges kipusztulást.
Tehát ennek a szerény kis lénynek az Emberiség csupán egy újabb kiegészítés élőhelyük térképén.
A medveállatkák idővonala összehasonlíthatatlanul hosszabb az emberiségnél. Ha pedig az emberiség az áldozatává válik a hatodik kihalásnak - melyet ti okoztok és antropocén kipusztulásként ismeretes - akkor igen jó esélye van annak, hogy a medveállatkák benneteket is túlélnek.
Ez egy igen jó lecke lesz alázatból az emberiségnek - elfogadni egy antropocén ideológiát."2018. május 5., szombat

Sasquatch üzenetek ll.könyv 10. fejezet"Az előbbiekben elmagyaráztuk, hogy az emberiség előtti ősi hibridek hogyan éltek a földi környezetben és hogyan hatottak rá. Az elementálokat, mint a természet szellemeit ismerték az ősi kultúráitok és egészen máig betöltötték spirituális küldetésüket, hogy az élővilágot sokszínűsítsék.
Néhányukat csintalannak tartottak játékos természetüknél fogva mivel szívesen megviccelték az embereket. Attól eltekintve, hogy ellopnak, áthelyeznek tárgyakat, vagy esetleg megdobnak tobozzal - ártalmatlanok. Főleg azokkal az emberekkel trükköznek - és mi Sasquatchok  is - akik kivágják erdeinket. Sasquatch népem mindig jó viszonyt tartott az Elementálokkal - gyakran találkozunk velük. Populációjuk megcsappant az élőhelyek/élővilág pusztításával és igen kevés ember tartja velük a kapcsolatot. Bár még mindig felügyelik az életet és az élővilágot."

"Mint a többi interdimenzionális lény, ők is képesek fény-orbok formájában utazni. Már nem egyszer láttad őket - gyakran ceremóniák körül. Néha egy futó pillanata olyasmit láttál, ami tündérekre emlékeztet, vagy netán egy faágon futó emberkére."

"Őseik egy számotokra ismeretlen csillagrendszerből jöttek az Androméda szomszédságából.
A ti mértéketekkel mérve aprónak számítanak ezen a dimenziószinten alig pár hüvelykesek.
A legelterjedtebb faji jellegzetességeik a zöld bőr, a nagy, ferde szemek - karcsú végtagok és test. Koponyájuk viszonylag nagy és kerek/köríves, sisakhoz hasonlít. Agyuk arányaiban háromszor nagyobb az emberénél. Intergalaktikus utazásaikat hatalmas tórusz-formájú hajóikkal teszik meg, melyeken megannyi színes fényekben ragyogó apró orb flotta van. Ez utóbbiak inkább bolygóközi utazásokra valók.   Általánosságban véve kedvesek és játékosak. Léteznek az ő méretükhöz hasonló apró szőrös lények - kik az én Sasquatch népemhez hasonlítanak és az ő galaxisukból utaztak ide.
Ezernyi bolygót meglátogattak már - mindenhol segítenek a fejlődésben és a lelki evolúcióban."

"Semmikép sem kell általánosítani a fenti leírást az Andromédaiakra - az abban a galaxisban létező milliónyi intelligens életforma leírására távolról sem mernénk itt vállalkozni. Viszont a fenn említett nagyon ősi és spirituálisan fejlett faj Csillagvénjei vetettek és műveltek már életet megannyi bolygón, beleértve a tieteket - jóval a fogantatásotok előtt is. Az eonokon át tartó intergalaktikus utazásik emlékeit pedig tovább viszitek a csillag-genetikátokban."

"Többször léptek veletek kapcsolatba, míg harmóniában éltetek a természettel. Ők voltak számtalan mese és történet kis zöld emberkéi. Még mindig látogatják a földet leginkább Elementál rokonaikkal, de általában diszkrétek maradnak. Parányi múmiáikra leltek az Atacama sivatagban, Nevadában, valamint Írországban."

"Többen észrevették azon a bizonyos konferencián készült fotón azt a kisembert fehér pólóban, aki melletted ült a sarkon és érdeklődve néz a gyülekezetre. Ő ugyanaz, akit 1985 áprilisában láttál az Algonquin Parkban egy vasfa ágán szaladni - amikoris elsőként tölthettél le információkat az Akasha univerzális feljegyzésekből. Nagyon ősi és bölcs lélek aki felügyel téged, anélkül, hogy erről tudnál. Láttad őt eltűnni egy szivárvány szikráiban Nagyon ritkán mutatja magát a látható spektrumban - így Kelly fotója egy igazán különleges megtiszteltetésnek számít."

"Ismerheted őt névről is: Springalaan-nak hívják és egy Elementál a Csillagvének Tanácsából.
Nevének jelentése: "bőség-és-szépség-hozója" - mivel többet tett ennek a bolygónak az élővilágáért mint több más lény a korszakok alatt. Továbbra is fog téged vezet az alter-univerzum magasabb régióiból, hogy segítsen felismerni az életet a maga teljességében.
Egyszer játszott neked fuvolán egy erdőben ..és majd fog újra játszani, ha figyelsz."


"Az Elementálok képesek felemelni/felrezegtetni fizikai testüket, hogy megőrizzék interdimenzionális létformájukat.
A hal-emberek viszont azokból a lelkekből születtek, akik csapdába estek a fizikai burokban és hosszú-ciklusú reinkarnációkba bocsátkoztak. Hatalmas skálában fejlődtek vízi és kétéltű életformákká az egyszerű állati ösztönű tudatosságtól kezdve a fejlett civilizációkig. Tavak, tengerek, óceánok fenekén élnek a mély vízben, vagy elárasztott barlangokban. Az emberek megfigyelték őket az idők kezdete óta mindenkoron, mint sellőket, tengeri teremtményeket."

"Magad is láttál egyet közülük 1992 augusztusában teliholdkor. Egy nagy békaszerű fej - a tiednél kb 3x nagyobb -  emelkedett ki egy tóból az Angloquin rezervátumban. Intelligens szemeivel rád nézett pár hátborzongató másodpercig - miután ismét elmerült.
A következő nap lemerültél ott egy barátoddal és találtatok a víz alatt egy piramist, ami kb. 5méter magas lehetett, az alján szögletes bejárattal, amiből hűvös víz áramlott.
Később megtudtad, hogy a helyi törzs tud ezekről a lényekről és a legutolsó kontaktjuk ezelőtt pár generációval volt. Egy tragikus esemény volt, ami majdnem háborúval végződött.
A halemberek és a kétéltűek nem feltétlenül negatívak, de túl sok nehéz karmát halmoztak fel az idők alatt. Nagyon bele bonyolódtak a föld alatti háborúkba.
Ezért is van, hogy a helyi törzsek, kik tudnak róluk kerülnek mindenféle kapcsolatot."

"A rovar-emberek, vagy hangya-emberek már szintén itt voltak jóval előttetek ezen a bolygón.
Ők vájták ki a legtöbb bonyolult alagút és barlang hálózatot az alsó világokban.
Később az al(só)világi háborúk folyamán ezen járatok legtöbbjét a reptiliánok foglalták el.
Föld alatti városok és alagutak hálózatát lelték egész Európa, Törökország, Marokkó, Egyiptom, Dél-Afrika, Közel-kelet, India, Kína, az Andok és délnyugat-Usa alatt.
Alvárosok vannak Párizs, Róma, London, Washington, illetve Los Angeles alatt például.
A mély-barlangokban felfedezett fejlett technológiák okozták Tibet, Irak, Afganisztán lerohanását.
A Krím-félszigetnek ugyanez lett a végzete, mikor millió évesre datált földalatti piramisokat találtak - melyekben legalább egy hüllőkirály múmiájára leltek."

"Los Angeles alatt egy földalatti várost tártak fel 1947-ben, melyet a gyík-emberektől véltek származni - mígnem a bejáratokat lezárták és hírzárlatot rendeltek el. Nemrég víz alatti bázisokat szúrtak ki Los Angeles partjaitól nem messze - mely magyarázattal szolgált a számos csészealj észlelésre a környéken. Említést érdemel az 1942-es eset L.A.-ben, mikor az amerikai hadsereg hat órán át lőtt egy hatalmas csészealj formájú hajót - anélkül, hogy arra bármilyen hatással lettek volna."

"Tucatnyi jól dokumentált eset van, melyben az emberi hadsereg megtámadott ismeretlen repülő objektumokat viszonzásul ismeretlen fegyverekkel találkoztak, vagy sebességben felülmúlták/lehagyták őket. Szintén van jó néhány dokumentált eset melyben űrhajók lebegnek katonai támaszpontok, vagy nukleáris létesítmények felett - esetenként átvéve az irányítást, vagy lekapcsolva minden elektromos rendszert bizonyítva  technológiai fölényüket."

"Ha a cél az lett volna, hogy meghódítsák az emberiséget az réges-rég könnyedén sikerült volna, anélkül hogy engedték volna az emberiségnek, hogy kifejlesszen  nukleáris fegyvereket, vagy épp az űrutazást. Ezek a közbeavatkozások inkább üzenetek, figyelmeztetések, hogy megmutassák a militarizálás, a fegyverkezés hiábavalóságát. Jobb választásokra ösztökéljen az evolúciótokkal kapcsolatban, mintsem egy erőszakos civilizálatlan világban éljetek, ami háborús gazdaságon alapszik. Viszont a Csillagvének türelmesek és nem erőltetik az akaratukat más fajokra."

"Évezredek óta a vezető elit hibrid vérvonalai lettek hatalomra juttatva idegen mestereik által.
Ellátva őket éppen elegendő technológiával a bolygó feletti uralomhoz.
Azt követően, hogy a náci okkult elit zöme át lett telepítve Amerikába, hogy titkos programokon dolgozzanak - megjelentek a rejtélyes csészealjak az égen. Mialatt ezek egy része korszakok óta repült egy részük az  emberek által újonnan fejlesztett anti-gravitációs  hajók prototípusai voltak - felkeltve csillagnemzetségek érdeklődését."

"Hogy felgyorsítsák ezen hajók fejlesztését szupertitkos fekete projekteket hoztak létre.
1946 végén a Byrd admirális által vezetett 'High Jump' művelet célja nem náci bázisok megtámadása volt, mivel már a náci elit fel volt bérelve az Egyesült Államok által.
Küldetésük egy merész és kétségbeesett próbálkozás volt az úgynevezett 'Nordic' nevű földalatti bázis elfoglalására. A küldetés természetesen teljes bukás volt, mivel a kétezer katona képtelen volt védekezni szuper fegyverek és szupergyors csészealjak ellen - mint ahogy az néhány kiszivárgott filmrészleten is látható.  A teljes flottát könnyedén el lehetett volna pusztítani, de inkább visszaküldték őket a figyelmeztetéssel, hogy soha ne térjenek vissza. Ezért van, hogy ez a teljes 'felfedezés' törölve lett a történelemből.  Ez bizonyította azt is, hogy az űrrepülésről nem lehet erővel ismereteket szerezni. Az elkövetkezendő években viszont több ország hozott létre bázist azon a  környéken."

"Az űrrepülés felfedezése épp csak elkezdődött. 1947 volt az az év, amikor a 'repülő csészealj' fogalmat megalkották és igen népszerű lett. A híres Roswell incidens a mikrohullámú radartechnológiának volt köszönhető, melyet náci tudósok fejlesztettek titokban a White Sands katonai bázison.  Az idegen lények, akiket ott találtak a leírások alapján a jól ismert kis szürkék voltak. Újabb mély-földalatti bázisok építésébe fogtak, mint az 51-es körzet, vagy a Dulce bázis, ahol tanulmányozhatták a foglyokat, azok biológiáját, pszichikai erejüket, technológiájukat."


"A fenn említett űrhajó/csészealj csak az első volt azon tucatnyi közül melyek lezuhantak és helyreállították őket az elkövetkező pár évben. Az Egyesült Államokban, Oroszországban és Kínában foglalkoztak a technológiák visszafejtésével. Legtöbben ezek közül kis szürkék voltak, kiknek a hajóik sebezhetőek voltak a gigawattos halálsugárral - melyet újonnan fejlesztettek és teszteltek idegen űrhajókkal szemben. Egészen addig a kis szürkék távol maradtak az emberi konfliktusoktól.
Nem voltak kapcsolatban földi birodalmakkal, csak földalatti és holdbázisaik közt repkedtek.
Viszont a sorban lelőtt hajók komoly aggodalomra adtak okot, amiben a hüllőféle magas szürke  szövetségeseik is érintettek voltak. Az emberiség gyakorlatilag úgy kezdett űrháborúba, hogy még a bolygót sem tudta elhagyni. Ezen események magyarázzák az ötvenes évek vége-felé és a hatvanas évek elején tapasztalt rengeteg ufó-észlelést a világon mindenütt - de főleg nagyvárosok, mint Washington felett - hogy figyelmeztessék az emberiséget."

"Addigra az elfogott és titkos földalatti bázisokon tartott kis szürkék bizonyították pszichikai felsőbbrendűségüket és tárgyalásokat szerveztek vezetőik és az emberi kormányok közt.
Így történt, hogy egy sorozat találkozót követően - melyeket a legnagyobb titokban tartottak - néhány amerikai kormányügynökség Eisenhower elnöksége alatt aláírták az 1954-es Greada Szerződést. Kódnevén: "Szürke Művelet", melyben feladják az emberiség szuverenitásának nagy részét némi technológiai fejlődését, fejlesztésért. Az egyezmény elsősorban az Egyesült Államoknak kedvezett, valamint Kínának és Oroszországnak  - kik ezek után egy őrült hajszába kezdtek az űrutazás és az időutazás kifejlesztéséért."

"Nem véletlen, hogy egy bizonyos Ike becenevű elnök pályája vége-felé bejelentett egy komoly összeesküvést, melyet ő katonai-ipari szövetségnek nevezett. (military industrial complex)
50 évvel később egy másik I(c)ke, ezúttal David keresztnévvel - ki maga is egy reptilián vérvonalhoz tartozik, magyarázván nyilvánvaló immunitását -  hírhedt összeesküvés leleplező lett.
Mintegy saját dharmikus törlesztésként figyelmezteti az emberiséget a veszélyekre, kijutni a szolgaságból. Ezzel is jelezvén, hogy bárki részt vehet az igazság közzétételében -függetlenül származásától, hátterétől - akár mint bűnbánó informátor, vagy szivárogtató bennfentes  mind szolgálhatják a lelki evolúciót."

"A Szürke Művelet magában foglalja többek közt a környezetpusztítást, a tömeges depopulációt, hogy helyet készítsenek azon ősi hibrideknek, kik már egyszer elvesztették az irányítást ezen bolygó felett.
A tömegek elmekontrollja tudatlanságon és félretájékoztatáson keresztül. Fokozatos és folyamatos környezetszennyezés - növelve a széndioxid szintet a levegőben  - mint ahogy az korszakokkal ezelőtt volt. Kémiai adalékokkal mérgezni az táplálékokat, a vizet, genetikai módosítások, mérgező koktélok és nanobotok szórása chemtrailokon keresztül mind-mind hatással vannak az emberiségre és az élővilágra, de nem az ő hibridjeikre és kiborgjaikra! A cél, hogy visszaszerezzék a hatalmat a föld felett az emberiség megmaradt tíz százalékával, kik őket szolgálják."

"A Greada Szerződés szintén felelőssé teszi a kormányokat a földönkívüliekkel, vagy nem-emberi ügynökségekkel kapcsolatos információk közzétételének magakadályozásában. 
Létrehoznak ál-kutató bizottságokat, akik hamis jelentéseket produkálnak, mint például a Kék Könyv Projekt - melynek egyetlen célja megfigyelők és tanúk beszámolóinak nevetségessé tétele.
A szerződés szintén előírja, hogy a kormányoknak alá kell vetniük akaratukat a globális diktatúrának, melyet a magas reptoid szürkék irányítanak és titokban kell tartaniuk mindezt, míg nyíltan nem alapíthatják meg zsarnokságukat. Egy globális pszichikai rendőrségi szervezet, melyet a  szürkék maguk működtetnek - Feketeruhások néven is ismert - az ötvenes évek közepén kezdtek megjelenni, hogy megfenyegessék és megfélemlítsék az ufó szemtanúkat."

"Magad is találkoztál velük egyszer - az elit titkos földalatti találkozóit őrizték, ahol nem emberi interdimeinzionális  alakok manifesztálódtak, vagy jelentek meg. Megfigyelhetted, hogy nem igazán tartják magukat embernek, inkább robotszerű alakváltóknak, mint erős pszichikai katonák, kiket elmekontroll-háborúkban használtak. Sötét hírnevüket kiérdemelték."

"A szürke elnevezés nem feltétlen a bőr színére vonatkozik - ez kicsit megtévesztő  - inkább az aurájuk színére, ami sok karmikus terhet és sérülést hordoz. A magas és alacsony szürkék, függetlenül hüllő, vagy rovar ősöktől, nem szükségszerűen gonoszak, vagy rosszindulatúak. 
Megvan a saját hosszú karmikus történelmük és háborúik, melyekből tanulhatnak, továbbfejlődhetnek. A kis szürkéket önmagukban nem érdekelték az emberi afférok egészen a 40-es évekig, amikor is a tudatlan és hataloméhes emberi kormányok nem kezdték levadászni és elrabolni őket. Ez indította el a lavinát, aminek következtében a kis szürkék - akik egyébként már túléltek néhány kihalás-közeli állapotot - segítséget kértek a rokonaiktól, a magas szürkéktől."

"Ez a bolond és meggondolatlan cselekedet a kormányaitoktól körülbelül olyan volt, mintha egy béka próbálna egy bikát lezúzni, vagy egy gyerek megtámadni egy tapasztalt harcost.
Ennek eredményeként az emberi társadalmak egy sokkal durvább szolgaságba kerültek - felgyorsítván a globális zsarnokság eljövetelét - megpróbálván megfosztani az emberiséget spirituális szuverenitásától."

"Azt követően, hogy túléltek megannyi csatát és veszteséget a földalatti világokban a hüllő urak karmai közt a hangya-emberek a holdra migráltak tömegesen akkortájt - mely ugye szintén elpusztult idővel. A későbbi korokban újraépítették a hold másolatát - azt ami ma is látunk.
Ezt a megépített, üreges holdat bevonták kovasavval, ami elnyeli a napsugárzásból a hélium 3-at, melyet ők begyűjtenek és ezüst csészealjaik és nukleáris meghajtású, kalap-formájú hajóik meghajtásához használnak - ahogy az az első holdon is volt.
A hold bázisaikat és hajóikat észrevette és lefotózta már a Nasa és sok egyéb megfigyelő.
Csúcs titkos egyezmények és programok keretében embereket visznek a holdra kísérletezés céljából."

"Ezen mesterséges és üreges holdon és belsejében kifejlesztettek egy bio-szintetikus kiborg szolga fajt - szilikát alapú nemtelen klónokat. Könnyen és gyorsan reprodukálhatóak, akár nagy számban is.
Ellenálló immunrendszerük van, nincsenek korlátozó túlélési szükségleteik, vagy ösztöneik - nincs emésztő rendszerük, sem nemi szerveik.
 Ellenállnak magas szintű radioaktivitásnak - miáltal dolgozhatnak a hajók és gépek körül nukleáris szivárgás esetén is - ami jól jön hosszútávú kolonizációs programoknál, vagy genetikai tenyésztő programoknál, eltérítéseknél, kísérleteknél, vagy éppen bányászatnál, építéseknél, eszközök működtetésénél."

"Ezeket a klónokat leginkább kis szürkéknek ismeritek és az idegenekkel való találkozások zömükben róluk szólnak. Mintegy végső fegyvernek lettek kifejlesztve, hogy túléljenek bármiféle
külső fenyegetéssel járó pusztulást. Túléltek már kémiai, bakteriológiai, nukleáris és genetikai háborúskodást a földalatti világokban. A mesterséges intelligenciájuk és alapszabályaik  nem engednek nekik túl sok individualitást, vagy együttérzést. Úgy vannak programozva, akár a robotok:  nagyon kevés szabad választással. Különféle sáskafejű rovaremberek  hierarchiájának engedelmeskednek. Akik pedig a Drakóni csillagközi hüllőbirodalmaknak vannak alárendelve, bár helyi fajok."

"Viszont nem szabad most faji előítéletekbe esnünk mivel ezek az általános megfigyelések civilizálatlan világuk magjára vonatkoznak. Ugyanez érvényes a reptoid hibridekre - kik később kolonizálták és belakták ezt a bolygót világkorszakokon át. Mi is képtelenek lennénk kategorizálni az embereket az alapján ahogy jelenleg a civilizálatlan világotok épít tömegpusztító fegyvereket, generál politikai feszültségeket, illetve katonai beavatkozásokhoz folyamodik egyre többször, mialatt ökoszisztémákat  pusztít el  riasztó ütemben. Pár véletlenszerű egyed alapján sem ítélhetjük meg az emberiséget.
Az emberiség etnikai és kulturális sokszínűsége - bármilyen tetszőleges időszakaszt vizsgáljunk - nem elegendő az emberiség jellemzésére, csak néhány általános megjegyzésre."


"Ugyanígy nem definiálhatunk minden hangya-embert, vagy gyík-embert ugyanazokkal jelzőkkel.
Megannyi különböző faj a kozmoszban kinézhet hasonlóképp, mégis teljesen különböző történelmük, viselkedésük, karmájuk van - így nem ítélhetünk megjelenés alapján.
Minden faj lehetővé teszi lelkeknek, hogy leszülethessenek az evolúcióért - függetlenül a kollektív karmától. Minden faj esetében lehetősége van fejlett lelkeknek, hogy elérjék a spirituális mester szintet és a felemelkedést. A kis  szürkék vagy a reptiliánok félelmét hataloméhes emberi csoportok táplálják, kik ezt az anyabolygót ki szeretnék sajátítani a hasznukra, az ő abszolút kontrolljuk alatt.
Viszont a különböző csoportok és fajok kollektív karmái hatással vannak egymásra időről-időre.
A ti emberi fajotok sem kivétel - összefonódik más intelligens életformákkal létezésének és evolúciójának pályája alatt, formálva önnön végzetét."

"A tudományos elit és a kormányaitok igencsak tudatában vannak ezeknek a dolgoknak - nem csak manapság, hanem ősi időktől fogva, a rögzített történelmetek előttről.
Az ősi spirituális tradícióitok megőrizték szent szövegeikben és történeteikben azon idők emlékeit, mikor halhatatlan istenek éltek a földön és a tudás káprázatos templomait építették.
Holografikus kristály-könyvtáraikat és az idehozott éneklő köveiket számos feljegyzésben megemlítik világszerte.  Bonyolultan és tekervényesen elrendezett éneklő kövek vannak át egész Dél-Afrikán - és még másutt is  -  valamint a ciklopszi stílusú megalitikus építmények világszerte a legősibb civilizációk nyomai. E korszak hajnalának jelzői - jóval az emberiség születés előttről."

"Az első bolygó-szintű civilizációk maradványai hasonlatosak világszerte. Ezekből néhányan viszont hihetetlen méretüknél és koruknál fogva rejtve vannak a modern emberi tekintet elől, vagy szisztematikusan nevetségessé vannak téve a fősodratú tudomány és akadémia által.
Mélyen fekvő, régi geológiai lerakódásokból, földalatti városokból, alagutakból, tucatnyi vízalatti városból származó leleteket  - vagy éppen újonnan, a leglehetetlenebb helyeken felfedezett piramisokat még mindig tagadja a "hivatalos" tudomány."

"Minden ősi kultúra emlékezik csillag-vénekre (űrbéli látogatókra) - illetve arra, hogy őseitek közül páran az égből jöttek valamiféle repülő /pajzson /szigeten /csónakon / kosárban / teknőcön /viharmadáron /tojásban / szárnyas-kígyón /sárkányokon  /ékkövekben /felhőben.
Ősi kultúrák szintén megőrizték emlékeiben démonok és istenek közt vívott háborúkat égi szekerekben, mennyei járművekben - nem egyszer high-tech tömegpusztító fegyvereket használva.
Űrhajókat ábrázolnak számos ősi alkotásban, kezdve a legkorábbi barlangrajzoktól a szobrocskákon át templomokban és piramisokban található falfestményekig."

"Ilyen mennyiségű összegyűlt információval ennek a felfogásnak már a közös tudásotok részének kellene lennie mostanra. Ám a kollektív tudatosságotok evolúciója le lett lassítva, mivel még mindig túl sok ellenállás van a fősodratú intézmények részéről az igazság közzétételét illetően.
A bizonyítékok nem csak rendelkezésre állnak, hanem számuk folyamatosan nő.
Csak az elmúlt évtizedben - például - ismeretlen nagyméretű piramisokat találtak Kínában, Boszniában, Ukrajnában, Alaszkában, Észak-Amerikában és a Déli-Sarkon.
Új komplexumokat fedeztek fel Egyiptomban, valamint víz alatti piramisokat az Atlanti és Csendes Óceán alatt."

"Ezen tényeknek már elégnek kellene legyenek önmagukban, hogy az emberiséget történelme átírására inspirálja és újra gondoljátok legöregebb kultúráitok bölcsességét. Viszont bizonyos erők próbálják megakadályozni, hogy az emberek feleszméljenek az igazságra  és emlékezzenek arra amit elrejtettek előletek.
Ősi tradícióitok megemlékeznek intergalaktikus csatákról melyekben emberi őseitek is részt vettek -még Lemúria, Atlantisz idejében. Ezeknek még a mai napig vannak konzekvenciáik.
Anélkül, hogy vissza kellene menni ennyire az időben - megvizsgálhatunk néhány eseményt a történelmetekben, mikor is nem-emberi lények kiemelkedő, figyelemre méltó szerepet játszottak."

 "Az eltérítés jelenség amelyet például milliók tanúsítanak világszerte, mint alanyok, vagy szemtanúk. Ez egy nagyon valóságos gyakorlat és semmi új nincs benne, viszont nemrég ezek száma megnövekedett bizonyos okok miatt. Egyrészt a megnőtt populációnak, másrészt   a titkos megállapodásoknak köszönhetően, melyeket kormányaitok kötöttek olyan lényekkel, kiknek feltett szándékuk a bolygó irányítása.
Sok idegen faj van a kozmoszban, akik elfelejtették a Kozmikus Törvényt  és azon vannak, hogy más bolygókat meghódítsanak, fajokat pedig szolgasorba döntsenek. Versenyeznek és harcolnak egymás közt is, mígnem rendszerint valamely erősebb hatalomnak behódolnak egy hierarchikus birodalomban - mint a sötét urak hűbéresei."

"A sötét erők szervezeti struktúrája egy piramis hierarchia - fokozatokkal és tisztekkel kik az alattuk levő szinteket felügyelik és irányítják. Mindez a főparancsnokok totális kontrollja alatt, kik többfejű lélekaratók és a szolgáik energiáját szívják.
Ezzel a katonai jellegű civilizálatlan rendszerrel szemben a Csillagvének Tanácsa az egység körét alkotja, mely univerzális törvényeken nyugszik - ott minden lelket tisztelnek és egyenlőként kezelnek.  Minden lélekre úgy tekintenek, mint az isteni felsőbb lélek tudatosságának manifesztációjára. A közös akarat az együtt felismert bölcsesség melyben mindenki egyetért."

"Ez a két extrém véglet valójában a két végkifejlete a lélek útjának/választásainak.
Vagy lelkiismeretlen, egoista, önző  viselkedéssel kerül a lélek egy karmikus örvénybe, vagy a minden élet számára nagyobb jó érdekében szolgál felszabadítván az evolúció dharmikus folyamatát.
Egyre nagyobb tudatosságra tesz szert.
Egy lélek, vagy egy csoport bárhol is álljon az evolúcióban végül ezen két pólus egyik végén köt ki ami tisztán megmutatja az előnyös és hátrányos közti különbséget."

"Bármely egyéni léleknek, úgy mint bármely faj kollektív tudatosságának döntést kell hoznia és konfrontálódnak bizonyos pontokon.  Néhány alapvető döntés meghatározza sorsukat.
A spirituális dharma útja, hogy mindig keressük a békés kapcsolatokat a karmák gyógyításán és a konfliktusok megoldásán keresztül. Egyetértés és szövetség hasznára válik minden pártnak.
Inkább, mint végtelen konfliktusok folytatása. A Csillagvének tanácsa engedélyezi két szemben álló csoportnak, hogy a saját szférájukban létezzenek anélkül, hogy zavarnák egymást - mindig felajánlva teret a gyógyuláshoz és békéhez.
A  bolygószintű krízisetek megoldásának egyetlen módja nem a félelem, vagy a rejtőzködés, vagy a harc, hanem a nagyobb gyógyuláson való munkálkodás - kibékülés és megbocsájtás segítségével.
Nem tudjátok eltörölni a múltat - még kevésbé ami előttetek volt, de tanulhattok belőle."

"Éppen ezért, hogy segítsünk az emberi világ jelenlegi tragikus káoszából kivezető fejlődési utat megmutatni, keresünk spirituális embereket, akik tudatosan és szívesen vállalják, hogy fajok közti békés kapcsolatok nagykövetei lesznek. Nem csak önnön gyógyulásotokra, hanem mindenkiére.
Még azokat a fajokhoz is békés szándékkal kell közelíteni, akikkel konfliktusba kerültetek, így gyógyulhat karmátok, így lehet béke, így segítheted saját fajtádat. Még azokat a fajokat is megbecsüléssel, békével kezeljétek, akik ártottak nektek.
Ez az egyetlen módja, hogy az emberiség megszabadítsa magát régi karmikus kötésektől, melyek lelassították a spirituális fejlődést - békés megegyezés mindenkivel."

"A konfrontáció nem vezet megoldáshoz, csak további problémákhoz. Meglehet a spirituális csaták mindig az anyagi dualitás és 4D temporális világban történnek, a Csillagvének Tanácsa a béke, a rend folyamatos fenntartása mellett munkálkodik az Univerzális Törvények és Isteni Terv szerint.
Mindig lehetőséget adnak lelkeknek/fajoknak, hogy változtassanak viselkedésükön, módszereiken.
Ebben a nagy, spirituális, kozmikus küldetésben vagy te is felkérve - segítsd az emberiséget egy magasabb tudatossági szintre fejlődni, hogy kinőjetek korszakok karmikus kötéseiből.
Az archónoknak, az alsó uraknak, a szürkéknek nincs hatalmuk a feltétel nélküli szeretet felett!"